Vanaf 2023 zullen er kennisteams actief ingezet worden voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. De licentiehouders (applicateurs) kunnen toetreden in 1 of meerdere van deze kennisteams (1 zetel per bedrijf per kennisteam).

In deze kennisteams worden enkele weken voor de internationale kwaliteitslabelvergaderingen de agendapunten van de vergaderingen besproken om zo tot een gezamenlijk standpunt vanuit Vereniging Qual.ION te komen. Doorgaans hebben deze 3 keurmerken 2 keer per jaar afzonderlijk van elkaar een internationale vergadering. De kennisteams zullen dan ook minimaal 2 keer per jaar (online en/of fysiek) samenkomen.

Heb je interesse om in 1 of meerdere van deze kennisteams toe te treden, neem dan contact op met Ralph Bot (bot@vereniging-ion.nl).