Voor ION leden provincie Overijssel / regio Twente

 

Onderzoeksproject naar circulariteit in metaalafval.

Veel fabrikanten produceren metaalafval tijdens hun processen, wat grote kansen biedt voor circulariteit in de productie. Door metaalafval als bijproduct tot nieuw product te maken, wordt de flexibiliteit en het milieubewustzijn van de productie-industrie enorm bevorderd. Een branche die veelbelovend is op het gebied van circulaire productie is Additive Manufacturing (AM), ook wel bekend als industrieel 3D-printen. Met metaal 3D-printen kunnen complexe geometrieën worden gemaakt met minder afvalmateriaal, waardoor het steeds aantrekkelijker wordt voor fabrikanten die AM-serieproductie nastreven. 

De focus van het nieuwe AMP-gesubsidieerd project is het onderzoeken of metaalafval (gedeeltelijk) kan dienen als grondstof voor AM-processen op poederbasis. Dit kan met name relevant zijn voor productiebedrijven die afhankelijk zijn van de aanschaf van dure metalen zoals titaniumlegeringen, nikkel, kobalt, molybdeen. Momenteel is regiodeal Twente voor dit project een consortium aan het samenstellen, om de haalbaarheid te onderzoeken van een closed-loop proces, door afgeschreven metaalafval weer in de toeleveringsketen terug te brengen. Dit is niet alleen gericht op het verlagen van de kosten, maar draagt ook bij aan kortere doorlooptijden en het verminderen van de emissies die gepaard gaan met inkoop.

Regiodeal Twente nodigt geïnteresseerde bedrijven, met name fabrikanten die kostbare metalen gebruiken en op zoek zijn naar duurzame oplossingen uit om zich bij dit consortium aan te sluiten. De bedrijven zijn welkom om hun eigen uitdagingen in te brengen als use case voor dit project.

Wilt u meer weten of graag deelnemen aan het project, stuur een bericht naar e.rouchou@utwente.nl