Tijdens de laatste vergadering van Qualisteelcoat (Parijs, 2 en 3 oktober 2019) heeft de Nederlandse vertegenwoordiging aangegeven dat er in Nederland behoefte is aan een meer gedetailleerde uitwerking van de technische specificatie voor het poedercoaten op RVS. Ook in Italië bleek deze vraag te liggen. Tijd voor actie.

In de huidige technische specificatie van Qualisteelcoat, https://vereniging-ion.nl/qualion/qualisteelcoat, is een diagram waarbij verschillende substraten, voorbehandelingen en coatings kunnen worden gecombineerd. Hoewel RVS wel degelijk past in het schema, blijkt dat er in de praktijk juist aan gecoat RVS aanvullende eisen worden gesteld. Deze (aanvullende) eisen en wensen zijn niet eerder in kaart gebracht en onderzocht. Nederland en Italië willen nu graag een groep bij elkaar brengen die gaat inventariseren welke vragen er liggen, en hoe die eventueel in de technische specificatie kunnen worden geschreven, zodat de technische specificatie van Qualisteelcoat ten aanzien van het (poeder)coaten van RVS, meer aansluit bij de wensen en eisen van de markt. Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwerp, neem dan even contact met ons op.