Nederland zit op slot vanwege PFAS. Via noodwetten en aanvullend onderzoek van o.a. het RIVM, wordt geprobeerd de bouw weer op gang te helpen. Maar ook de galvano industrie heeft te maken met PFAS. Het zit of zat in oppervlaktespanningverlagers (mogelijk ook in combinatie met schuim). Vereniging ION onderzoekt momenteel de consequenties voor de branche.

Na de opstand van de grondwerkers weet Nederland wat PFAS is, of in ieder geval wat het tot gevolg kan hebben. Deze stof (ook PFOS valt hieronder) is veel toegepast, en ook in de galvano industrie zijn er (een aantal) toepassingen te vinden. In het rapport van het Expertisecentrum PFAS wordt de aanwezigheid van PFAS in de galvano industrie op pagina 8 omschreven als: toepassing in mist surpressant (vernevelen, chroombaden), vooral in de chroom verwerkende industrie (maar ook andere metalen). 

Op dit moment loopt het onderzoek naar de huidige toepassing(en) van PFAS in onze industrie. Voor zover Vereniging ION tot nu toe heeft kunnen nagaan zit er in de huidige generatie oppervlaktespanningverlagers in ieder geval geen PFOS meer, maar kan er nog wel PFAS toegepast zijn. Maar ook als het alleen vroeger is gebruikt, en de baden niet vervangen zijn, kan vanwege het zeer persistente karakter van de stof, er toch nog een restspoor aanwezig zijn in de baden. Ook dat wordt momenteel onderzocht.

Overigens geldt ook voor deze stof dat de oppervlaktespanningsverlager een productiestof (intermediate) is, die niet in het eindproduct zit. De stof zit in het bad en kan alleen door oversleep buiten het bad komen. Daar de bedrijfsgebouwen voorzien zijn van een vloeistofdichte vloeren en/of calamiteiten tanks, zal de stof (normaliter) binnen het gebouw blijven.

Het rapport van het Expertisecentrum PFAS is te bereiken via de link:

https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-008.228-rapd-Voorkomen_PFAS_in_Nederland_-_deelrapport_B_Verdachte_locaties_-_definitief.pdf. In het rapport zit wel een tegenstrijdigheid. In de tabel op pagina 8 staat dat het risico op bodemverontreiniging door de galvanische industrie groot is. In datzelfde rapport staat op pagina 10 voor de metaalindustrie de volgende toelichting: bij het verchroomproces kan PFOS zijn gebruikt als mistonderdrukker om het vrijkomen van giftige Chroom VI dampen tegen te gaan. De hoeveelheden PFOS die hiervoor nodig zijn, zijn beperkt, en het systeem van chroombaden waarin PFOS wordt gebruikt is doorgaans gesloten. Het risico op het ontstaan van bodemverontreiniging is daarom minder groot. Navraag bij het Expertisecentrum geeft aan dat het risico "groot", zoals benoemd in de tabel, gebaseerd is op metingen bij oude installaties. Bij de nieuwe(re) installaties wordt het risico op bodemverontreiniging beperkt genoemd.

Op grond van deze openbare informatie heeft ingenieursbureau Sweco een kaart ontwikkeld met daarop alle PFAS verdachte locaties. U kunt deze kaart vinden via de link: https://www.sweco.nl/nieuws/nieuwsartikelen/2019/sweco-publiceert-signaleringskaart-pfas-locaties/

Nieuwsbericht 19-12-2019: Minister Van Veldhoven presenteert deze donderdag 19/12/19 in de Milieuraad in Brussel haar plan om gebruik van mogelijk schadelijke PFAS aan banden te leggen. Deze informatie is te lezen in bijvoorbeeld de NRC (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/19/nederland-wil-europees-verbod-op-pfas-a3984387). Welke consequenties dit heeft voor de galvanische industrie zullen we later aan u laten weten.

Mocht u als (galvano) bedrijf geconfronteerd worden met de (vermeende) aanwezigheid van PFAS op uw locatie, laat het dan aan Vereniging ION weten (Stremmelaar@vereniging-ion.nl).