Op maandag 5 december organiseren Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven. Deze brancheverenigingen hebben een lobby gevoerd voor lange autorisatietermijnen voor Chroom(VI). Dit heeft geleid tot een rapport van Panteia, brieven aan de Europese Commissie en diverse bezoeken aan ECHA (het Europese Chemie Agentschap). De lobby heeft veel effect gesorteerd in Helsinki en Brussel, maar leidt ook tot nieuwe inzichten en vragen. Deze willen wij graag met bedrijven doornemen. ECHA zal tijdens deze bijeenkomst ook een presentatie verzorgen over autorisatie en verleningen van autorisatie. De voertaal is daarom Engels.

Het programma zal er als volgt uit zien:

09.30 - 10.00 uur        Ontvangst
10.00 - 10.05 uur        Welkom
10.05 - 10.20 uur        Onderzoek economische effecten Chroom(VI)-autorisatie door bureau Panteia
10.20 - 10.45 uur        Gevoerde acties door Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie door Egbert Stremmelaar (Vereniging ION) en Robert van Beek (FME)
10.45 - 11.00 uur        Pauze
11.00 - 12.00 uur        ECHA: Authorization of hexavalent chromium and re-application door Christoph Rheinberger (Coordinator Socio-Economic Analysis Risk
                                 Management Implementation Unit, ECHA)
12.00 - 12.30 uur        Vragen en discussie
12.30 - 13.00 uur        Lunch

Alleen voor de bedrijven die betrokken zijn geweest bij het Panteia-onderzoek.
13.00 - 14.00 uur        Ronde tafel gesprek met branches en ECHA

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is voor leden van Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie gratis, na aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier: https://www.fme.nl/nl/agendaitem/aanmelden/5842

Locatie
Vereniging ION
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein