Hoog temperatuur verzinken onderscheidt zich op veel factoren

Jaap van Peperstraten

Sinds 2017 beschikt The Coatinc Company in Mook over een locatie waar het hoog temperatuur verzinken wordt toegepast. Hoe functioneert dat precies en welke producten worden er voor welke markten gemaakt? Wat is het grote verschil met normaal thermisch verzinken? Heeft het hoog temperatuur verzinken de toekomst? Hoog tijd om eens af te reizen naar Mook.

In mei 2015 heeft ook een artikel in OT gestaan over de toen vergevorderde plannen voor het hoog temperatuur verzinken in Mook. In dat artikel staat onder meer: Hoog temperatuur verzinken houdt in dat er thermisch verzinkt wordt bij een temperatuur van ongeveer 600 graden Celsius in plaats van ongeveer 450 graden, de normale temperatuur bij thermisch verzinken. Het verschil is verder dat er met een gesloten procesinrichting wordt gewerkt met baden die in de regel (veel) kleiner zijn dan de baden bij het thermisch verzinken. Maar het grootste verschil zit in het resultaat: verzinkte producten met een dunnere maar hardere laag waarbij scherpe profielen en schroefdraden scherp blijven en niet dichtlopen. Ook gaten lopen veel minder snel dicht. Nu blijkt dat de locatie in Mook in 2017 is geopend en dat het hoog temperatuur verzinken, ondanks aanvankelijk moeilijke marktomstandigheden, een gestage groei vertoont. Voordat “Mook” openging, voerde The Coatinc Company het hoog temperatuur verzinken uit in Duitsland, in de installatie in het dorpje Kreuztal (Siegen). Daar staan twee lijnen voor het hoog temperatuur verzinken. Bij de opening was de verwachting dat “Mook” capaciteit van Kreuztal zou overnemen, maar dat pakte anders uit. De locatie in Mook manifesteert zichzelf als PreGa NL, afgeleid van Precision Galvanizing: het grote verschil met normaal thermisch verzinken.

Philippe Dupont, Dave Bastiaans en Tobias Wesselow

Vlnr: Philippe Dupont, Dave Bastiaans en Tobias Wesselow

CAPACITEIT
Tobias Wesselow, verantwoordelijk voor PreGa, omschrijft de economische tegenwind de eerste jaren. “We hadden verwacht uit twee markten in Duitsland veel werk te krijgen. Maar toen werden daar de substantiële subsidies op windenergie stopgezet, wat leidde tot scherpe afname in werk. Daarnaast ging het met de automobielindustrie steeds slechter. Kortom, er kwam voor Mook geen werk uit Duitsland. Gelukkig ontwikkelde de markt in de Benelux zich positiever dan we hadden verwacht. Vooral de Nederlandse markt ontwikkelt zich gunstig. Wij stellen vast dat tachtig procent van de proefstukken die we hier krijgen, zich omzet in werk. Dat is voor allerlei markten. Denk aan de bouw, betonwerken, machinebouw, trailerbouw, geveldragers, hekwerken, trekkers op terminals enzovoorts.”

Philippe Dupont, algemeen directeur van The Coatinc Company: “We zitten hier nu op 66 procent van onze capaciteit. Het volume aan hoog temperatuur verzinken is zo’n 5.000 ton per jaar. Met Kreuztal erbij is dat in totaal ongeveer 18.000 ton per jaar. Daar hebben we trouwens een veel langere aanlooptijd gehad om tot 5000 ton te komen. Het is wel begrijpelijk dat er in tonnen gerekend wordt, maar we hebben hier ook één miljoen bouwdelen die erg licht in gewicht zijn hoog temperatuur verzinkt. In grote lijnen hebben we hier twee soorten klanten. Voor de ene soort is het aanzien van het product heel belangrijk, denk bijvoorbeeld aan hekwerken bij grote villa’s. Die hekwerken moeten heel strak en glad zijn, wat we met hoog temperatuur verzinken gevolgd door poedercoaten makkelijk kunnen bereiken. De andere soort stelt vooral technische eisen, wat meestal neerkomt op een gegarandeerde goede passing van producten die aan elkaar verbonden moeten worden. Met hoog temperatuur verzinken hoef je bijvoorbeeld geen schroefdraad na te snijden.”

VOORDELEN
Dave Bastiaans, accountmanager Benelux, wijst op een groot verschil tussen het hoog temperatuur verzinken en het normaal thermisch verzinken. “Bij laatstgenoemde heb je kans op verdikkingen en lasnaden die naar boven komen, wat vooral ongewenst is bij klanten die esthetische eisen stellen. De klanten die technische eisen stellen, doen dat omdat het hoog temperatuur verzinken resulteert in een strakkere, gladdere laag waarbij de gewenste passing ook gegarandeerd is (bouten, moeren, sluitdelen enzovoorts). Dan is nasnijden niet meer nodig en loop je ook geen kans door de zinklaag heen te gaan. Daarnaast blijft de eventueel aangebrachte belettering op producten bij hoog temperatuur verzinken gewoon zichtbaar, lopen gaatjes of een aangebrachte vertanding in een product niet dicht, evenals kleine ribbels die na het hoog temperatuur verzinken hun functie moeten blijven behouden. En bij dit alles blijft de corrosiebescherming voor pakweg dertig jaar intact en hebben de aangebrachte lagen een hardheid van tussen de 270 - 340 Vickers.”

Tobias Wesselow: “We hebben de installatie hier niet voor niets PreGa genoemd. Met Precision Galvanizing bedoelen we dat we grote series maken waar de zinklaag met grote precisie en met gelijkblijvende kwaliteit wordt opgebracht en die reproduceerbaar zijn. We hebben dus overal dezelfde laagdikte op producten die in de regel kleiner zijn dan de producten waarop het normaal thermisch verzinken wordt toegepast. De laagdikte is meestal ergens tussen de 30 tot 100 micrometer en deze kunnen we heel nauwkeurig instellen. Dikkere lagen dan 100 micrometer doen we trouwens ook. Als er niet specifiek gevraagd wordt om een laagdikte, dan verzinken wij overeenkomstig de NEN EN-
ISO 1461 norm. En als er bij esthetisch werk voor de duplex-route wordt gekozen, ben je bij het hoog temperatuur verzinken veel minder tijd kwijt aan het coating klaarmaken”.

Gesloten voorbehandeling - Coatinc Mook

Gesloten voorbehandeling

HERNIEUWBARE ENERGIE
Dave Bastiaans: “Bij normaal thermisch verzinken heb je soms ineens een andere laagdikte. Dat komt door het wisselende silicium- en fosforgehalte in het basismateriaal, het staal. De reactiviteit van het normale verzinkproces ten opzichte van die samenstelling zorgt voor verrassende laagdiktes. Het hoog temperatuur verzinken is daar ongevoelig voor. Deze vorm van verzinken leidt tot een andere samenstelling van de zinklaag die met een hogere hardheid dunner is waardoor je de passing kunt garanderen. Daarnaast vindt het verzinken plaats in een zinkoven die met elektriciteit uit hernieuwbare energie wordt verwarmd. Daar hebben we groene certificaten van. Normaal gebeurt dat in gasgestookte zinkovens. Een kernactiviteit hier vindt dus plaats zonder fossiele brandstof te verstoken en dus zonder uitstoot van CO2. Bepaalde klanten, zoals architecten en overheidsgerelateerde organisaties, vinden dit erg belangrijk. Verder kunnen we dat nauwkeurig op laagdikte gestuurd verzinken, waardoor er dus minder grondstoffen gebruikt worden.”

In Mook is men optimistisch over de verdere groei van het hoog temperatuur verzinken. Tobias Wesselow: “We zitten nu op 66 procent van onze capaciteit, maar ons doel is dat we helemaal vol zitten en ik verwacht dit eind van dit jaar te bereiken. En dat ondanks de Brexit, de moeilijke
inschatting van hoe de economie zich zal ontwikkelen en met name de ontwikkeling in de Duitse automobielindustrie. Ik verwacht daarin een omslag naar elektrische auto’s, wat ons naar mijn overtuiging een voordeel biedt, gelet op de vereiste corrosiebestendigheid en maatvoering van onderdelen. De Duitse automobielindustrie verlangt een hoogwaardige corrosiebescherming, terwijl we door het wegvallen van de verbrandingsmotor en de versnellingsbak veel staal in de auto gaan krijgen met twee doelen. Onder de motorkap en onder de cabine komt een staalgeraamte dat bedoeld is om energie op te nemen bij een ongeluk en voor plaatsing van de elektromotor. Dit staalgeraamte heeft een hoogwaardige corrosiebescherming nodig, iets waarin wij zouden kunnen voorzien met onze precisie-onderdelen uit het hoog temperatuur verzinken.”

GROEI
Hij wijst erop dat de Duitse automobielindustrie weliswaar laat de stap maakt naar elektrisch rijden, maar dat dit ook wel tot een voordeel kan leiden. Namelijk dat die industrie kan komen met een product dat de kinderziektes al heeft overwonnen. “In Kreuztal zijn we met precisie-onderdelen die hoog temperatuur verzinkt zijn actief voor een nieuw model van Mercedes, de 963E. Dat wordt de eerste SUV die helemaal elektrisch is. Ik denk dat in Europa het kwaliteitsbesef bij auto’s en de overstap naar elektrisch rijden gunstig uitpakt voor het hoog temperatuur verzinken.” Als de verwachte groei inderdaad leidt tot een volledige capaciteitsbezetting, dan zal plan B in werking treden. Bij de bouw van de hal vier jaar geleden heeft men in de hal al het fundament gestort voor de plaatsing van een tweede zinkoven. Mocht de volledige capaciteitsbezetting naderen, dan kan men binnen vier maanden een tweede zinkoven helemaal operationeel hebben. De voorbehandeling kan twee zinkovens tegelijk voeden.

Philippe Dupont: “In Nederland wordt steeds vaker gesproken over een circulaire economie. Ik denk dat we met thermisch verzinken heel makkelijk het hoogste niveau van circulaire economie kunnen halen. Je kunt een thermisch verzinkt product heel makkelijk dertig jaar onderhoudsvrij houden in een C3-omgeving. En als het dan in de afvalfase komt, kun je hetzelfde object makkelijk een tweede leven geven. Ik ben ervan overtuigd dat wij vanuit de circulaire economie en gecombineerd met de campagne Zeker Zink een renaissance gaan krijgen van het waardebesef van het thermisch verzinken. Het zink kan makkelijk van het staal gescheiden worden en het staal kan op hetzelfde niveau gerecycled worden. Daarnaast gaat Nederland afscheid nemen van het gas. Wij hebben hier een installatie staan voor het hoog temperatuur verzinken zonder CO2-uitstoot. Het thermisch verzinken zal steeds meer waardering krijgen.”

Voorbeeld van een licht bouwdeel

Voorbeeld van een licht bouwdeel

Op YouTube staat een film over hoog temperatuur verzinken (PreGa), te bereiken via de volgende link: https://youtu.be/tUlPcbeO4YM

Wilt u meer weten over Precision Galvanizing of heeft u problemen met u huidige oppervlaktebehandeling, neem gerust contact op met 
Dave Bastiaans, accountmanager PreGa
Mob: +31 614634635
d.bastiaans@coatinc.com 

Coatinc PreGa 
Bovensteweg 58
6585 KD Mook
Tel:  +31 24 7630 060

Reacties