Jaap van Peperstraten

Een bezoek van de Inspectie SZW vinden de meeste bedrijven niet leuk. Wat mag je verwachten van zo’n inspectie? We vroegen het Jacobs NCI dat de afgelopen jaren twee keer de Inspectie SZW op bezoek heeft gehad. Hoe gingen die inspecties en wat betekenen ze voor een klein galvanobedrijf? “De inspecties hebben heel veel impact, maar behalve een kleine aanpassing is er uiteindelijk maar weinig veranderd. Toch is het inspectieverhaal nog niet afgerond”, zegt algemeen directeur Petra Conrads.

Zij heeft de bezoeken als ‘best heftig’ ervaren, met wederzijdse irritaties. De eerste keer dat de Inspectie SZW bij Jacobs NCI op bezoek kwam, was in 2019. De inspectie was van tevoren aangekondigd en er kwamen twee inspecteurs. Petra Conrads: “Ook al was het aangekondigd, het voelde voor mij toch een beetje als onverwacht, omdat ik nog nooit bezoek van ze had gehad. De reden kreeg ik meteen te horen: zeswaardig Chroom. Wij gebruiken dat voor de automobielindustrie nog steeds voor het opbrengen van sierchroom, terwijl alle andere klanten daarvoor inmiddels zijn overgestapt op driewaardig Chroom. De Inspectie SZW is bij heel grote productiebedrijven begonnen met inspecties en op een gegeven moment waren ook de galvanobedrijven aan de beurt die met zeswaardig Chroom werken. Ons bedrijf ligt bij de Duitse grens en veel van onze klanten zitten in Duitsland, net als veel van onze concurrenten. En daar wordt nog veel meer met zeswaardig Chroom gewerkt dan hier.”

Petra Conrads
Petra Conrads

VERPLICHTE METINGEN
Petra Conrads heeft de inspectie ervaren als een intensief gebeuren, waarbij veel overhoop is gehaald. “Het grootste deel van het gesprek vond op kantoor plaats. Al vrij snel kreeg ik het gevoel dat zij zich afvroegen waarom wij nog zeswaardig Chroom gebruiken. Groot aandachtspunt was vervolgens het voorkomen van blootstelling daaraan bij de medewerkers. Dat is een terecht aandachtspunt. Ik kreeg de indruk dat de Inspectie gealarmeerd is door alle berichten in de media over verf met zeswaardig Chroom bij Defensie en dat ze daarom bij ons kwamen. Maar bij ons gaat het om een metallieke deklaag die door elektrolyse wordt aangebracht, niet om zeswaardig Chroomhoudende verf. Gelet op mogelijke blootstelling aan zeswaardig Chroom bij onze medewerkers hebben wij allerlei berekeningen gemaakt om dit in kaart te brengen. De inspectie eiste dat we metingen gingen doen, om echt duidelijk te maken dat er geen blootstelling is.”

Die metingen doe je niet zomaar even. Voor het uitvoeren ervan moet je een bedrijf inhuren dat speciale apparatuur op verschillende plekken opstelt, waaronder bij de medewerkers zelf. Bovendien heeft een meting een negatief effect op de productiecapaciteit. Op de werkvloer constateerden de inspecteurs overigens ook nog dat er te veel werkvoorraad in de productieruimte aanwezig was. En ook de manier waarop het filterpapier van de filterpompen werd vervangen was volgens hen niet juist.

ZIENSWIJZE VAN DE INSPECTIE SZW
Om een bruikbaar meetresultaat te krijgen, werd ervoor gekozen het worstcasescenario te gaan meten. De uit te voeren processen die als meest verdacht te boek staan, werden daarom opgespaard, zodat ze een hele dag achter elkaar gedraaid konden worden en niet – zoals gebruikelijk – af en toe. De gedachte hierachter is dat als je de allerergste processen over een hele productiedag meet en je dan nog onder de grenswaarden blijft, alle processen veilig zijn. Met dit uitgangspunt ging de Inspectie echter niet akkoord. Er moest vier tot vijf keer gemeten worden op basis van representatieve procesomstandigheden. De uitgevoerde worstcasemeting was dus voor niets gedaan.

Petra Conrads: “De Inspectie had gezegd dat we moesten meten, maar daarbij was ons niet duidelijk gemaakt dat dit vaker moest gebeuren. Wij zijn een klein familiebedrijfje met acht medewerkers. Maar je wordt behandeld alsof je een groot concern bent dat de metingen dan gewoon even opnieuw organiseert en het geld daarvoor in kas heeft. Die houding vond ik best moeilijk.” “Dit voorbeeld laat zien dat je makkelijk in lastige discussies komt. Achteraf gezien prijs ik me gelukkig dat ik voor deze inspectie aan Egbert Stremmelaar van ION heb gevraagd of hij erbij kon zijn. Ik kan iedereen aanraden om zo’n inspectiebezoek niet in je eentje te doen. Je kunt beter Egbert of iemand anders van ION bellen, of iemand van een professioneel bureau, dat ik inmiddels ook heb ingehuurd. Want het is best pittig als je zelf niet zo thuis bent in alle vereisten en de logica die daarachter zit. Ik was blij dat Egbert erbij was, want hij kon goed beoordelen wat redelijk en wat niet redelijk is. Van een inspecteur mag je niet verwachten dat hij of zij elk proces goed kent. Heel vaak bleek dat de zienswijze van de Inspectie SZW niet juist was en daar werden ze door Egbert op attent gemaakt. Daar waren ze natuurlijk niet blij mee, maar als je gaat discussiëren kom je meer te weten over de achtergrond van een bepaling en dan blijkt regelmatig dat er met bepaalde aspecten geen rekening is gehouden. Nu eindigde de discussie af en toe met de opmerking van de inspecteurs dat ze gingen uitzoeken of het klopte wat Egbert had gezegd.”

Verchroomde beugels voor de meubelindustrie
Verchroomde beugels voor de meubelindustrie

PITTIGE HERINSPECTIE
Na de eerste inspectie volgde een jaar later de herinspectie, die eveneens van tevoren werd aangekondigd. Deze inspectie was nog pittiger dan de eerste, omdat ze nu echt gingen inzoomen op gevaarlijke stoffen en de mogelijke blootstelling. Van elke gevaarlijke stof wilde de inspectie weten waarom die noodzakelijk was voor het proces. De conclusie van dat bezoek, van ongeveer zes uur, was dat alle toegepaste gevaarlijke stoffen in beeld moesten worden gebracht, inclusief de blootstelling daaraan en of er alternatieve stoffen beschikbaar zijn. Daarbij werden wel hulpmiddelen aangegeven die je hierbij goed kunt gebruiken. Ook werd Conrads aangeraden hiervoor een professioneel bureau in te schakelen, omdat het een gespecialiseerde klus is. Verder mochten ook de jerrycans waarin chemicaliën hadden gezeten, niet meer gespoeld worden; ook als het ging om jerrycans met alleen glansmiddelen of andere niet als giftig gespecificeerde chemicaliën. Gelet op het milieu is het de bedoeling dat als een jerrycan zo goed als leeg is, je het restant aanlengt met water, een beetje roert en dat alsnog gebruikt. Maar volgens de inspecteurs is dat helemaal verkeerd. Zij zeggen: als je spoelt, is dat voor het personeel een extra blootstelling. En dat mag dus niet. Het probleem daarbij is dat het bedrijf dat de jerrycans terugneemt, dat alleen maar doet als ze gespoeld zijn. Maar daarmee wilde de inspectie geen rekening houden.

Wat hebben de bezoeken van de Inspectie SZW nu allemaal opgeleverd? Behalve schrik en irritatie is er in de bedrijfsvoering niet veel veranderd. Wel moet het hoofdstuk metingen nog worden uitgevoerd en tot een goed einde gebracht. Petra Conrads ziet dat graag in de vorm van vijf metingen, op vijf achtereenvolgende dagen, aangevuld met een grondig onderbouwde berekening. Dat is makkelijker te organiseren, maar de Inspectie vraagt om in de tijd gespreide metingen. Petra Conrads: “Ik vermoed dat als je dat doet, je iedere keer dezelfde meetresultaten krijgt, omdat de productieprocessen en hoeveelheden steeds hetzelfde zijn. Met behulp van het door mij ingeschakelde bureau willen we dit vraagstuk afronden. Als je de metingen buiten beschouwing laat, hebben we nu alleen wat minder werkvoorraad staan, maar verder is er niks veranderd. Ik geloof zelf dat we al heel goed bezig waren. Als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moeten de medewerkers zich daarvan bewust zijn. Daarom laat ik alle medewerkers om het jaar een cursus doen over werken met gevaarlijke stoffen. Ze moeten immers beseffen waar ze mee bezig zijn, zelfs als ze op kantoor zitten. Deze cursus wordt in huis gegeven, met de chemicaliën die wij gebruiken en zoals wij die gebruiken.”

Verchroomde onderdelen voorkant vrachtauto
Verchroomde onderdelen voorkant vrachtauto

ADVIES
Wat zou zij, tot slot, andere applicateurs aanraden op basis van de inspecties? “Als je weet dat de Inspectie SZW komt, raad ik aan, zoals gezegd, ervoor te zorgen dat er iemand bij is, vooral als je nog nooit met de Inspectie SZW te maken hebt gehad. Er kunnen heel veel punten aan de orde komen waarvan je op dat moment misschien niet precies weet hoe het zit. Dan is het handig als er iemand bij is die weet wat wel en niet gevraagd kan en mag worden, en wat wel en niet van belang is. Dat kan iemand zijn van een bureau dat je in de arm genomen hebt voor de stoffenregistratie of iemand van ION. Het is ook een voordeel dat een derde persoon in discussie gaat met de inspecteurs en niet jijzelf. Op mijn verzoek heeft ION contact opgenomen met de Inspectie, omdat er om een monitoringsdocument werd gevraagd. Dat heeft Egbert toen opgesteld. Daarnaast heeft hij een bezoekverslag gemaakt. Dat vond ik belangrijk en prettig om discussie te voorkomen. Ik was zeer blij met de steun van Egbert.”

ROL BRANCHEVERENIGING
Branches met een branchevereniging die actief is op het gebied van veiligheid, scoren op het gebied van veiligheid significant beter dan branches zonder actieve branchevereniging. En binnen de branches die een branchevereniging hebben op het gebied van veiligheid, scoren de leden van die vereniging significant beter dan niet-leden. Op termijn wil de Inspectie SZW op basis van big data het inspectieregime zo aanpassen dat dit leidt tot minder inspecties. Momenteel worden inspecties bepaald
op basis van ontvangen informatie, zoals het mogelijk gebruik van SVHC-stoffen.

Meer informatie:
www.jacobs-nci.com
www.inspectieszw.nl