Inzet drone om gevel te spuiten krijgt vervolg

Jaap van Peperstraten

WAGNER (WSB Finishing Equipment) heeft een openbare test gedaan waarbij een drone werd ingezet om gevelverf te verspuiten. Dit initiatief past in het streven van het merk WAGNER om te werken aan praktijkgerichte mogelijkheden die handwerk vervangen door geautomatiseerde systemen, kostenbesparing en het verkrijgen van kwalitatief goede resultaten. De test is goed verlopen en er wordt nu gewerkt aan verfijning van de drone en de daarbij horende hulpmiddelen.

De test bestond uit het verspuiten van een gewone muurverf met een drone. Die drone was uitgerust met een automatisch airless pistool, die voor de aanvoer van verf verbonden was met een WAGNER SF 23 Plus membraanpomp. Via een HD-slang werd de verf aangevoerd en er werd gespoten onder een druk van ongeveer 120 bar. Johannes Bex, salesmanager bij WSB Finishing Equipment, legt uit waarom tot deze test is besloten.

Drone Gevelverf Wagner

 

“Samen met de fabrikant WAGNER zijn wij altijd op zoek naar meer efficiënte vormen voor het aanbrengen van verven. In de praktijk kom je regelmatig het probleem van moeilijk bereikbare plekken tegen. Dat is lastig en je moet vaak hoge kosten maken om te kunnen werken, onder meer door steigers en dergelijke te bouwen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar efficiëntere methoden zoals wellicht een drone. Een methode is bruikbaar als de kosten omlaaggaan en de kwaliteit omhoog. Het grote voordeel van een drone is dat je de ideale spuitparameters kunt instellen en dat die altijd gerespecteerd worden, denk aan de spuitafstand en -hoek ten opzichte van de gevel. Met deze test wilden we beter zicht krijgen op de bruikbaarheid van een drone, met name voor de zeer moeilijk bereikbare plekken.”

Drone Gevelverf Wagner 2

 

GROTE KANSEN
Bij de test bleek aanvankelijk dat het automatische pistool een terugslag krijgt zodra het pistool opengaat. Maar men bereikte tamelijk makkelijk dat de drone dit zelfstandig corrigeert. Er werd een éénlaagssysteem gespoten in een laagdikte die gelijk is aan de handmatige applicatie, namelijk zo’n 150 tot 200 micrometer. De test wordt als geslaagd beschouwd, want de werkbaarheid is aangetoond, alleen zijn er verbeteringen noodzakelijk voordat een dergelijke drone-installatie op de markt gebracht kan worden. Welke verbeteringen noodzakelijk zijn en hoe daaraan gewerkt wordt, wil WSB momenteel niet zeggen. Nieuwe tests liggen evenwel voor de hand.

Johannes Bex: “De kansen voor een dergelijk systeem zijn duidelijk: een combinatie van efficiënte verwerking, een beter eindresultaat en een hoger rendement. Hiermee wordt het makkelijker om moeilijk bereikbare plekken aan te pakken zonder dat complexe en dure stellingen nodig zijn. Verder speelt mee dat weinig jonge mensen voor het vak van schilder kiezen, omdat ze geen zin hebben om alles manueel te gaan doen. Door de introductie van de drone denken we het vak van schilder meer sexy te maken. Verder denken we dat de praktijktoepassing aanvankelijk buiten zal zijn, maar dat op de lange termijn interieurtoepassingen ook mogelijk zijn.”

Meer informatie:
www.wsb-benelux.eu

Video van de praktijktest is hier te zien: https://www.telezueri.ch/zuerinews/eth-drohne-bemalt-fassade-des-spitalslimmattal-135618796

Reacties