Het combineren van verschillende typen deklagen wordt regelmatig toegepast. De reden daarvoor kan zijn, dat de eigenschappen van de deklagen elkaar aanvullen (bijv. meer corrosiewering, meer kleurmogelijkheden). Maar het wordt ook gedaan voor een efficiëntere en/of milieuvriendelijker procesvoering (bijv. minder organisch oplosmiddelgebruik). Hieronder worden de meest voorkomende combinaties toegelicht.

Verzinken + organische dekla(a)g(en)

Deze samenvoeging van deklage wordt vaak aangeduid als “duplex-systeem”. De zinklaag geeft een uitstekende bescherming tegen corrosie, de organische deklaag geeft extra bescherming (het zgn. “synergetisch effect”: het zink beschermt de organische laag tegen onderroest en de organische deklaag beschermt de zinklaag tegen atmosferische aantasting) en kan een verfraaiende en/of signalerende functie hebben.

De zinklaag kan thermisch, maar ook elektrolytisch zijn aangebracht, batchgewijs of continu (Sendzimir- of Zincorplaat) of door middel van thermisch spuiten. De organische deklagen zijn natlakken of poedercoatings, die na een geschikte voorbehandeling hechten op de zinklaag. Vooral bij hekwerken, leuningen en wegmeubilair wordt het duplex-systeem veel toegepast.

Natlak + poedercoating

Bij deze combinatie zijn ook diverse mogelijkheden. De eerste laag kan een natlak of moffellak zijn, waarbij wordt afgewerkt met een poederlak. Omgekeerd kan de poederlak als primer dienen en wordt vervolgens een natlak aangebracht. De coatingprodukten moeten wel aan speciale eisen voldoen in verband met moffelcondities en onderlinge hechting.
De eigenschappen van het totale systeem zijn vaak een optelsom van die van de afzonderlijke lagen (b.v. de strakheid van een natlak en de taaiheid van een poederlak). Voorbeeld een fietsframe, dat eerst in een “natte” primer wordt gezet, daarna wordt bestickerd en vervolgens van een blanke poedercoating wordt voorzien.

Elektroforese lakken + poederlakken

De elektroforese lak moet als eerste worden aangebracht, omdat voor het proces elektrische geleiding nodig is. Vanwege de beperking in kleurmogelijkheden, maar ook voor een goede buitenduurzaamheid, wordt deze grondlaag van een poederlak voorzien. De eigenschappen van dit coatingsysteem zijn vergelijkbaar met een systeem van natlak of dat van poederlak. In de automotive industrie worden veel onderdelen op deze wijze behandeld.