Kwaliteitsslag door cursus poedercoaten

Jaap van Peperstraten

In het najaar van 2017 is Ulamo gestart met het organiseren van de cursus poedercoaten niveau 2. Herhaaldelijk werden uit verschillende afdelingen van het bedrijf ongeveer zeven medewerkers uitgenodigd voor het volgen van de cursus. Op 18 juni is het examen van de voorlopig laatste groep die de cursus heeft gevolgd. Wat zijn de ervaringen binnen het bedrijf met betrekking tot de cursus? Wat is hierdoor veranderd?

Iemand die nauw betrokken was bij de opzet en organisatie van de cursus is Rike Lieverdink, HR-medewerker bij Ulamo Holding. “Bij de afdeling poedercoaten wilden we een kwaliteitsslag maken door het vakmanschap en de technische kennis van de medewerkers te vergroten. Poedercoaten is een heel specifiek proces binnen ons bedrijf, maar is niet iets wat men in de schoolbanken leert. Mensen rollen in dit werk; ze leren heel veel van collega’s en in de praktijk. Ulamo wilde de medewerkers graag iets extra’s meegeven via de cursus zodat de deelnemers meer achtergrondkennis zouden opdoen over het totale poedercoatproces en de daarbij behorende werkzaamheden. Medewerkers krijgen hierdoor ook meer inzicht in het werk van hun collega’s. We zijn blij dat we deze cursus hebben georganiseerd en dat we al veel certificaten aan deelnemers hebben mogen uitreiken. Onlangs is de vijfde groep gestart die in juni examen zal doen.”

In totaal zijn er tot nu toe ongeveer 35 medewerkers geschoold. Iedere groep telde ongeveer zeven medewerkers uit verschillende afdelingen. Het gaat om twee afdelingen bij Ulamo Coating waar producten tot 7,5 meter en tot 16 meter lengte worden gepoedercoat. Daarnaast is er een lakkerij bij Ulamo Metaal waar metalen radiatoronderdelen worden gepoedercoat. Medewerkers van deze afdelingen zijn bij elkaar in een groep geplaatst. Tot slot is er een aantal Duitse medewerkers Thema Opleidingen + Behandeling vervoermiddelen in dienst, wat vanwege de nabijheid van de landsgrens niet zo verbazingwekkend is. Om te zorgen dat deze medewerkers  ook aan de cursus konden deelnemen is Ulamo in gesprek gegaan met ION. Daar is uitgekomen dat de gehele cursus in het Duits gegeven kon worden en dat het cursusboek en de PowerPointpresentatie in het Duits zijn vertaald.

Handmatig poedercoaten
Poedercoatinstallatie

Poedercoatinstallatie

VERHOUDING THEORIE/PRAKTIJK

Rike Lieverdink: “Door de mix in de cursusgroepen konden de medewerkers bij elkaar een kijkje in de keuken nemen en van elkaar leren. Er ontstond interactie en kennisdeling tussen de afdelingen waardoor de medewerkers beter gingen begrijpen wat er op de andere afdelingen gebeurt. Dit komt het werk ten goede. Vorig jaar konden we echt al merken dat de medewerkers die op cursus waren geweest meer kennis hadden, zowel van het werk zelf als van het totale plaatje binnen ons bedrijf. Het vakmanschap van de medewerkers is hiermee vergroot. We hebben er ook goed aan gedaan om van tevoren de inhoud van de cursus duidelijk af te stemmen met ION. ION is bij Ulamo op bezoek geweest en heeft samen met het management de cursus vormgegeven.

In overleg is bepaald welke onderwerpen in welke mate behandeld zouden worden.” De cursus duurde negen middagen. Gaandeweg de cursus bleek dat sommige medewerkers vonden dat er naar verhouding te veel theorie werd behandeld en te weinig praktijk. De docent, Erwin Sleegers, is dat niet ontgaan. Daarom is soms na afstemming met de groep besloten meer praktijk in de cursus te brengen. Ook werd duidelijk dat de ervaren poedercoaters de cursus meer zagen als een opfriscursus, terwijl beginnende poedercoaters echt nieuwe dingen hebben geleerd. Uiteindelijk is iedereen voor het examen geslaagd, zij het dat enkele medewerkers een herexamen moesten doen.

groep cursisten

De groep cursisten die op 18 juni examen gaat doen met geheel rechts docent Erwin Sleegers die betrokken was bij alle groepen.

CONTINU PROCES

“Voor het praktijkgedeelte zijn hartstikke hoge cijfers gehaald, gemiddeld wel een 8,5! Het theoretisch gedeelte was voor sommige mensen lastiger. Een klein groepje heeft herexamen moeten doen, soms is er een mondeling examen aangeboden. Ze hebben allemaal een certificaat gekregen. Het is ons allemaal erg goed bevallen, vooral omdat iedereen de cursus zo goed heeft opgepakt. We denken zeker dat er op enig moment een vervolg komt, al was het alleen maar omdat we regelmatig nieuwe medewerkers werven. Ik denk dat de cursus op één of andere manier een continu proces wordt.”

Poedercoater Roland van Weelden kijkt tevreden terug op de cursus, hoewel hij niet precies kan aangeven wat hij daar geleerd heeft. “Leren doe je elke dag, vaak onbewust. Poedercoaten leer je door ervaring in de praktijk, maar als je een diploma hebt, is dat wel zo prettig. Toch moet je het leren in de praktijk. Als je niet handig genoeg bent, kun je wel veel cursussen volgen, maar is het nog maar de vraag of je dit praktijkwerk onder de knie gaat krijgen. Spuiten doe je met je ogen, je ziet echt wel of je te dun of te dik spuit. De cursus vond ik op zich goed, maar voor mij had het wel iets meer praktijkgericht mogen zijn. Of dat de theorie vaker werd afgewisseld met de praktijk. Dat de groepen gemixt waren, vond ik prima. Het is goed om mensen van andere afdelingen beter te leren kennen en meer begrip te krijgen voor elkaars werk. Ik denk dat dat het werk ten goede komt. De docent vond ik erg goed, gaf goed les, en het examen vond ik ook prima. Het praktijkgedeelte was niet te omslachtig, maar to the point.”

Poedercoaten met de hand

Poedercoatwerk met de hand.

GROTE VERANDERING

Zijn collega Michel Giesen vond de cursus interessant; de cursusmiddagen vlogen voorbij. “Ik kon de aandacht er goed bijhouden. Ik zit al twintig jaar in het poedercoatvak en ik denk dat beginnende spuiters die het vak in willen gaan meer aan de cursus hebben dan iemand die al twintig jaar in het vak zit. Maar goed, je wordt er niet dommer van. Ik vond het wel jammer dat de cursus weinig op de praktijk was gericht. Misschien was het beter geweest om beginnende spuiters en ervaren jongens in aparte groepen bij elkaar te zetten, zodat je in die laatste groep dieper op het werk kon ingaan. Toch vond ik het een goed idee om mensen van verschillende afdelingen bij elkaar te zetten, want daardoor weet je beter wat er op de andere afdelingen gebeurt. Het examen vond ik redelijk makkelijk; voor de theorie had ik een 7,8 en voor de praktijk een 9,3. Een eventuele vervolgcursus zou ik wel op prijs stellen, maar die zou dan gericht moeten zijn op beter inzicht in wat er in de hele fabriek gebeurt.”

Guus Haank, meewerkend voorman bij één van de twee afhaalstations, is als zij-instromer bij Ulamo terecht gekomen. Zijn werkervaring tot dan toe had helemaal niets met poedercoaten te maken. “Mijn kennis daarover was dus behoorlijk beperkt. Ik was blij dat Ulamo mij gevraagd heeft de cursus te volgen. Het afhaalstation haalt de producten uit de oven en moet de kwaliteit controleren. Ook moeten de producten voor transport zodanig worden verpakt dat er geen kans op beschadiging is. Afgekeurde producten kon ik wel herkennen, maar ik kon eigenlijk nooit goed aangeven wat waar mis was gegaan. Dat is nu door de cursus enorm veranderd. Ik kan de afkeur nu veel beter plaatsen en dat dus aangeven naar de andere afdelingen toe; daar wordt het werk alleen maar beter van. Goed opgeleid personeel is nodig voor een bedrijf dat goed wil inspelen op ontwikkelingen in de markt en in de techniek.”

ENTHOUSIAST

Guus vond de inhoud van de cursus heel herkenbaar en heel goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. “Dit maakte mij enthousiast om de cursus tot een goed einde te brengen. Door de kennis die ik opdeed, kan ik beter functioneren op het werk. De cursusinhoud vond ik ook behoorlijk breed, het ging onder meer over materialen, de voorbehandeling, diverse poeders enzovoorts. Met de theoretische kennis die ik uit de cursus heb gehaald weet ik beter waarom bepaalde handelingen nodig zijn en daar hou ik in de praktijk rekening mee. Ik wil ook een compliment geven aan de leraar die alles duidelijk uitlegde en volop ruimte creëerde voor vragen. Hij gaf op zo’n manier les dat iedereen erbij betrokken bleef. Het is raadzaam om het boek goed door te lezen, maar als je goed oplette in de les was het examen prima de doen. Als er een vervolgcursus zou worden aangeboden, wil ik daar zeker aan meedoen. Kennis is toch macht."

Reacties