Mobiel straalwerk vereist altijd maatwerk en risicobeheersing

Jaap van Peperstraten

Oppervlaktebehandelaars die stralen, doen dat doorgaans als onderdeel van de voorbehandeling in eigen huis. Maar er zijn ook straalbedrijven die naast stationair stralen gespecialiseerd zijn in stralen op klantlocaties. Cuijpers Services is een bedrijf dat dit sinds lange tijd op grote schaal doet. Daartoe heeft het bedrijf meerdere mobiele straalunits en apparatuur in huis waarmee diverse straal- en conserveerwerken op allerlei locaties worden uitgevoerd. Hoe gaan zij te werk?

Cuijpers bestaat sinds 1964 en opereerde aanvankelijk louter als stationair straalbedrijf waar de klanten hun producten naartoe brachten. Cuijpers kwam al snel in aanraking met potentiële klanten met (onderdelen van) vaste installaties of die straalwerk hadden waarvan het te stralen object niet over de weg getransporteerd kon worden. Er werden innovatieve oplossingen bedacht om op locatie van deze klanten straal- en conserveerwerk uit te kunnen voeren. Momenteel wordt meer dan de helft van het straalwerk op locatie uitgevoerd. Cuijpers ziet stralen als de perfecte voorbereiding voor het aanbrengen van de beschermingslaag/-lagen, zoals coatings en brandwerende coatings. Dit gebeurt binnen de hele Benelux, maar ook in Duitsland.

Chrit Cuijpers, algemeen directeur, legt uit waarin het bedrijf verschilt van soortgelijke bedrijven. “Wij hebben alle benodigde apparatuur voor het stralen zoveel mogelijk op vrachtauto’s of op een oplegger gebouwd. Dit maakt het mogelijk om klanten op locatie te bedienen met de meest uiteenlopende straal- en conserveerwerken. Wat ons bedrijf uniek maakt, is de inzet van rollend materieel ingericht voor allerhande soorten werkzaamheden. Voorbeelden zijn HD-waterwagens, coatingwagens, fireproofing wagens, straalwagens, zuigwagens, straalzuigcombinaties en andere soorten mobiel equipment. In totaal hebben we ongeveer twintig combinaties van straalwagens en straalapparatuur. Het grote voordeel van ons mobiel materieel is dat we volledig zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk zijn van de voorzieningen die normaal gesproken van de klant komen.”

Cas Breukers, Chrit Cuijpers en Stef Kuiper
Cas Breukers, Chrit Cuijpers en Stef Kuiper

VERPLAATSBAARHEID
Cas Breukers, commercieel medewerker: “Het op de wagen laten staan van de apparatuur bespaart ook opstelkosten en tijd. Er hoeven geen compressoren gebracht en gelost te worden; datzelfde geldt voor silo’s die na het lossen eerst volgebulkt moeten worden met straalmiddel.
Voor de ene klant is de verplaatsbaarheid van alle benodigdheden belangrijker dan voor een andere klant. Het is een kwestie van slangen afkoppelen en wegrijden. Hierdoor zijn wij sneller weg, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit, maar hebben we alles vervolgens ook weer snel opgebouwd. Mobiel straalwerk wordt ook veel ingezet bij onderhoudsstops in bedrijven. Als op locatie diverse partijen aan het werk zijn binnen een beperkte ruimte, zijn wij flexibel doordat de mobiele equipment makkelijk verplaatsbaar is.”
Chrit Cuijpers: “Daarnaast is die opstelling ook handig bij het uitvoeren van werkzaamheden op wegen en brugdekken. In sommige situaties waar opstelruimte genoeg is en waar de klus ook langer duurt, worden compressoren, silo’s en dergelijke juist wél ter plekke opgesteld in overleg met de klant.”

Hij vervolgt: “Als er een aanvraag voor straalwerk binnenkomt, gaan wij ter plekke kijken en overleg met de klant voeren. Aan de hand van de situatie wordt een plan van aanpak opgesteld met hierin het materieel en de wijze waarop we het werk willen gaan uitvoeren. Zaken als doorlooptijd, bereikbaarheid, te behandelen ondergrond, de keuze voor eenmalig grit of recyclebare straalmiddelen en een eventuele stationaire opstelling komen onder andere aan bod. Bij iedere aanvraag is er sprake van maatwerk, waarbij het de uitdaging is om het werk efficiënt, veilig en op een kwalitatief goede manier uit te voeren. We willen de klant volledig ontzorgen.” 

Vrachtwagen met straalunits op klantlocatie
Vrachtwagen met straalunits op klantlocatie

STRAALMETHODEN
Stef Kuiper, veiligheidskundige bij Cuijpers, stipt de veiligheidsaspecten aan: “Een goede projectvoorbereiding is heel belangrijk. Bij iedere aanvraag kijken we natuurlijk ook naar de mogelijke risico’s voor de medewerkers en de omgeving. Veilig en gezond werken met aandacht voor het milieu blijft immers altijd voorop staan. Ook zijn er altijd specifieke voorschriften van de opdrachtgever waaraan we moeten voldoen. We maken een taakrisico-analyse en een HSE-plan: Health, Safety en Environment. De mogelijke risico’s worden geïnventariseerd om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Verder kijken we naar de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan chroom-6 in oude coatings, gevaarlijke stoffen op klantlocaties, of stoffen die vrijkomen bij het aanbrengen van een nieuwe coating. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de situatie ter plekke is, zodat we te allen tijde de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. In het kader van de arbeidshygiënische strategie en rekening houdend met de kwaliteitseisen, wordt beoordeeld welke straalmethode het meest geschikt is
evenals het te gebruiken straalmiddel.” Cuijpers kan diverse methoden inzetten om het straalwerk te realiseren. Denk aan gritstralen, recyclestralen, hogedruk waterstralen, stofvrijstralen, vacuümstralen of via straalautomaten.
De keuze is afhankelijk van de situatie, de klantwens, het substraat en de veiligheids- en kwaliteitseisen. Cuijpers beschikt ook over een mobiele recycle-installatie. Met deze installatie kan er op klantlocaties met RVS- of staalstraalmiddel worden gestraald. Na het stralen wordt het straalmiddel opgezogen. In de recycleunit wordt het stof van het straalmedium gescheiden. Bij recyclestralen wordt het straalmedium hergebruikt waardoor er veel minder straalmiddel nodig is en er ook minder afval vrijkomt. Recyclestralen kan bijvoorbeeld worden toegepast bij oppervlaktebehandeling van opslagtanks en het stralen van (stalen) brugdekken en vloeren.

INNOVATIEVE TECHNIEKEN
Cuijpers maakt ook gebruik van technieken om stofontwikkeling te beperken, denk aan Torbostralen of HD-waterstralen. Ook dit is weer afhankelijk van de situatie, zoals de aanwezigheid van elektriciteit of klantequipment. Bij HD-waterstralen onder vacuüm kunnen bijvoorbeeld tankwanden en vloeren met een zogenaamde Spiderjet in een gesloten systeem gestraald worden. De Spiderjet positioneert zichzelf met behulp van vacuümtechniek op horizontale en verticale oppervlakken, bijvoorbeeld de binnen- en buitenzijde van tankwanden en scheepsrompen. Een groot voordeel daarvan is dat steigers niet nodig zijn. Doordat de hogedrukspuiter de Spiderjet vanaf een afstand bedient via een pneumatische besturingsunit zijn er grote voordelen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. De Spiderjet wordt verbonden aan een hogedrukwaterwagen die zorgt voor de watertoevoer en ook het vrijkomende afvalwater met weggestraalde deeltjes afzuigt en opvangt. Vervolgens wordt het water, indien gewenst en technisch mogelijk, gefilterd voor hergebruik. De directe afzuiging van het water beperkt ook de sprayvorming en stofoverlast.

Chrit Cuijpers: “Bediening op afstand gebeurt ook bij onze Blastrac-automaten. Deze machines maken gebruik van de recycletechniek in een gesloten systeem. Met behulp van deze robots kunnen grote oppervlakten, zoals de ruimen van schepen, gestraald worden waarbij de oude coating wordt verwijderd. Door middel van vacuümtechniek trekt de robot zich feitelijk vast tegen de wand en door staalkabels trekt de machine zichzelf over de te behandelen oppervlakte. De bediening op afstand is gunstig voor de ergonomie en de veiligheid van de medewerker. Doordat het straalproces in gesloten systeem plaatsvindt, is er geen stofontwikkeling naar het milieu. En er hoeven geen steigers gebouwd te worden.”

Straler

KWALITEITSAFDELING
Een andere HD-watertechniek is het HD-waterstraalsnijden waarbij water, met toevoeging van een snijmiddel (abrasief ), onder zeer hoge druk wordt gebracht en vervolgens door een spuitmond naar buiten wordt gespoten om zo op het te snijden materiaal een erosieve werking te kunnen uitoefenen. Ook dit proces vindt plaats onder een druk van 2500 bar. Een groot voordeel van HD-waterstraalsnijden is dat het kan worden toegepast in een explosiegevaarlijke omgeving, bijvoorbeeld op klantlocaties waar brandbare stoffen in een leiding hebben gezeten. Door gebruik te maken van watersnijden daalt het risico op explosie aanzienlijk.
Ondanks de diverse stationaire locaties en het breed toepasbare mobiele materieel kunnen er zich situaties voordoen die toch daarmee onbereikbaar zijn, denk aan werkzaamheden aan havenkranen en windmolens. Door de inzet van rope acces (touwconstructies) worden zelfs op de meest onbereikbare plekken werkzaamheden uitgevoerd.

Cuijpers beschikt naast een veiligheidsafdeling ook over een kwaliteitsafdeling en over enkele NACE II-gecertificeerde inspecteurs die klanten informeren en adviseren over conserveringssystemen en specifieke toepassingen. Via de benodigde test- en meetapparatuur worden dagelijks
de atmosferische condities en kwaliteit bewaakt. Op verzoek van de klant wordt er een kwaliteitsrapport opgesteld met daarin de betreffende laagdiktes en overige kwaliteitsparameters van het uitgevoerde werk. Daarnaast is deze afdeling betrokken bij innovatie-ontwikkeling om het werk te vergemakkelijken, maar ook om de risico’s voor mens en milieu te minimaliseren (robotisering).

Meer informatie:
www.cuijpers.nl 

Reacties