Nieuwbouw Alumet gaat groeispurt versnellen

Jaap van Peperstraten

Het huidige bedrijfspand van Alumet is iets meer dan 5.000 vierkante meter groot. Het nieuwe gebouw dat op 1 april 2020 in bedrijf wordt genomen, telt 10.000 vierkante meter. Men verwacht te kunnen groeien van de huidige één miljoen meter naar drie miljoen meter aan producten. Dat betekent niet een omzetgroei van 300 procent, want men heeft ruimte nodig voor een hogere flexibiliteit in de productie en verkorting van de levertijd. Momenteel bedraagt de levertijd tien werkdagen, dat worden er straks vijf. Het besluit tot nieuwbouw is vorig jaar genomen, maar vanaf 2016 heeft het bedrijf het heel druk, zo druk dat er de laatste tijd structureel op zondag overgewerkt moet worden. Een andere reden voor nieuwbouw is de wens om het assortiment aan kleuren te kunnen uitbreiden van 24 naar 32 kleuren. Remco Baartmans: “Die uitbreiding is heel lastig te realiseren in onze huidige lijn. Meer kleuren aanbieden krijgt gestalte doordat we in de nieuwbouw chemisch glanzen kunnen gaan aanbieden, ook wel chemical bright genoemd. Daarmee kunnen we het mechanisch borstel- en polijstwerk in de voorbehandeling ook verbeteren. Wij werken vrijwel uitsluitend voor de gevelbouw. De tendens daar is dat men steeds meer eisen stelt aan kleur, glans en structuur. Daar willen wij op inspelen.”

KWALITEITSBORGING

De derde reden voor nieuwbouw heeft te maken met de wens naar kwaliteitsborging. Alumet wil naar een systeem waardoor er nooit meer een product met een defect wordt uitgeleverd. Tijdens het productieproces moet iedere fout tijdig gedetecteerd worden. Daartoe heeft men ruimte nodig voor controlepunten op verschillende plekken in de fabriek. Ook wil men de productielijn zoveel mogelijk automatiseren wat leidt tot een digitale fabriek waarin alle profielen vooraf worden geïdentificeerd en gevolgd tijdens het proces. Uiteindelijk worden alle procesparameters vastgelegd die nadien ook snel als een samenhangend informatiepakket beschikbaar zijn. “Een vierde reden voor nieuwbouw heeft te maken met een adequate personeelsbezetting. We willen een werkvloer creëren waar mensen graag willen werken. Dat gaat makkelijker wanneer je beschikt over moderne installaties in een modern pand. Wij merken dat wij daardoor nauwelijks last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. We gaan uitbreiden van 60 naar 90 medewerkers en merken dat mensen zich spontaan aanmelden.” In de nieuwbouw wordt er geen grondwater meer gebruikt om producten te koelen, maar gebeurt dat met elektriciteit opgewekt via zonnepanelen op het dak. Dat reduceert het watergebruik met 80 procent. Een ander milieuaspect is het bevorderen van hergebruik van afval. Nu wordt het belangrijkste afvalproduct in de vorm van aluminaat per tankwagen afgevoerd naar een afvalverwerkingsbedrijf. Straks wil men ook de filterkoek uit de waterzuivering als grondstof afzetten in de steenindustrie. In totaal vergt de nieuwbouw een investering van 12 miljoen euro.

Reacties