Nieuwe leermethode voor praktijkonderwijs gestart met cursus In-house Control Medewerker

Jaap van Peperstraten

Vereniging ION heeft onlangs de Beleidsvisie Vakgericht Opleiden uitgebracht. Dit luidt een heel andere opzet van de cursussen in. Het klassikale onderwijs ’s avonds in zaaltjes wordt (deels) vervangen door een online leeromgeving waar deelnemers in eigen tempo leren onder supervisie van een begeleider (docent). Daarmee gaat e-learning z’n beslag krijgen in een combinatie van leervormen (blended learning).

Het blended learning-concept gaat er vanuit dat de deelnemer zoveel mogelijk online leert wat kan. Hiervoor wordt een digitale leeromgeving via internet (e-learning) ingericht die op elk moment beschikbaar is. Vervolgens gaat de deelnemer in één of meerdere (praktijk)lessen aan de slag om het geleerde in opdrachten en casussen onder leiding van een docent uit te werken. De cursussen worden afgesloten met een examen, waarin zowel theorie als praktijk worden getoetst. Met het blended learning-concept verwacht Vereniging ION te kunnen voldoen aan de verwachtingen en wensen van werknemers en werkgevers. Enerzijds door een modern en up-to-date cursusaanbod te ontwikkelen en anderzijds door de effectiviteit en efficiëntie van de cursus te verhogen. Bij klassikale cursussen moeten alle deelnemers evenveel tijd besteden aan de cursus door de ingeplande lessen. Bij e-learning kunnen deelnemers beter in eigen tempo leren en net zo veel tijd aan de cursus besteden als nodig is. Deelnemers die snel leren besteden daardoor minder tijd aan de cursus en visa versa. Daarbij komt ook dat de cursisten minder hoeven te reizen.

Het gebruik van meetinstrumenten

Het gebruik van meetinstrumenten. Foto: Baril

IN-HOUSE CONTROL MEDEWERKER

De cursus In-house Control Medewerker is als eerste beschikbaar via de nieuwe leermethode, blended learning. De theorie zal aangeboden worden via e-learning en de praktijk zal op een vooraf geplande datum op locatie plaatsvinden. De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Vanuit de verplichtingen die voortkomen uit het kwaliteitslabels Qualanod, Qualicoat en Qualisteelcoat moet elke medewerker die testen uitvoert, geschoold zijn voor deze taak. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden is een must om de kwaliteitsmetingen op de juiste wijze uit te voeren.

In eerste instantie is de cursus In-house Control Medewerker ontworpen om aan de eisen te voldoen die aan kwaliteitsmedewerkers van de kwaliteitslabels worden gesteld. Ook voor kwaliteitsmedewerkers van niet-labelhouders is deze cursus een prima gelegenheid om de vaardigheden en kwaliteit van het werk te verbeteren. De cursus is dus geschikt voor alle medewerkers die kwaliteitsmetingen uitvoeren (uitvoerenden) en voor de medewerkers die deze werkzaamheden direct op de werkvloer aansturen.

Deelnemen aan de cursus kan op elk moment door in te schrijven via de betreffende link op de website waarna u toegang krijgt tot de digitale leeromgeving. De praktijkdag voor de cursus In-house Control Medewerker staat gepland op woensdag 12 juni 2019. Wacht dus niet te lang met uzelf of uw medewerkers hiervoor op te geven. In het juninummer van OT zal dieper op cursussen en opleidingen worden ingegaan.

Reacties