Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een update gegeven over de lopende inspanningen om het gebruik van Chroom(VI)-stoffen te beperken. Dit volgt op een verzoek van de Europese Commissie, wat aanleiding gaf tot een uitbreiding van de reikwijdte en tijdlijn voor de voorbereiding van het Annex XV-restrictiedossier onder de REACH-regelgeving.

 

Het restrictievoorstel, oorspronkelijk gericht op chroomtrioxide en gerelateerde zuren vermeld in REACH Bijlage XIV, omvat nu aanvullende stoffen. Deze omvatten natriumdichromaat, kaliumdichromaat, ammoniumdichromaat, kaliumchromaat, natriumchromaat en verschillende andere. Opmerkelijk is dat stoffen met de potentie tot onwenselijke vervanging, zoals bariumchromaat, ook worden beoordeeld.
De bijgewerkte lijst van stoffen die in overweging worden genomen, is toegankelijk via het register van restrictievoornemens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHA heeft een tweede oproep voor bewijsmateriaal gelanceerd, die op 5 juni 2024 van start ging en duurt tot 15 augustus 2024. Deze oproep is bedoeld om hiaten te vullen die tijdens de eerste verzameling van bewijsmateriaal zijn geïdentificeerd, en zoekt gedetailleerde informatie over de verschillende toepassingen van Chroom(VI)-stoffen en mogelijke alternatieven. Er zijn twee afzonderlijke enquêtes opgesteld om deze cruciale gegevens te verzamelen.

 

De oproep voor bewijsmateriaal is beschikbaar op de website van ECHA, en een achtergrondnota wordt verstrekt om de reikwijdte en het type benodigde informatie te verduidelijken. Daarnaast heeft ECHA een webinar op 6 juni 2024 georganiseerd om de resultaten van de eerste oproep voor bewijsmateriaal te bespreken en de aanvullende gegevens die nodig zijn voor de tweede oproep te benadrukken. De opname van de webinar is hieronder te bekijken of via hier

 

Voor meer informatie over de REACH-verordening en het restrictieproces, bezoek de restrictieprocedure pagina van ECHA.