Thielco investeert in hightech Productielijnen

Jaap van Peperstraten

Recent heeft Thielco Steel Solutions Group twee nieuwe installaties voor thermisch verzinken in gebruik genomen. Daarmee wil het bedrijf de hogere kwaliteitseisen uit de markt vervullen, de efficiency verbeteren en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om CO2-neutraal te produceren. Hoe zien die installaties eruit?

Vanwege de toenemende vraag in de markt naar visueel hoogwaardig verzinkwerk heeft Thielco een modern zinkbad met gelaagde temperatuurzones geïnstalleerd, dat bijzonder geschikt is voor het verzinken van zichtwerk. Met deze investering heeft Thielco een duidelijke positie ingenomen op de markt, waar de vraag naar esthetisch verantwoord verzinkwerk een actueel thema is. Hans Augustin, salesmanager bij Thielco: “ZinkInfo Benelux heeft dezelfde vraag herkend en onlangs een heel transparant classificatiesysteem ontwikkeld dat onderscheid maakt tussen twee klassen van verzinkwerk. De eerste klasse wordt functioneel verzinken genoemd, waarbij alle eisen uitsluitend zijn gericht op optimale corrosiewering. De tweede klasse, esthetisch verzinken, stelt aanvullende eisen om een visueel hoogwaardig eindresultaat te realiseren. De klant maakt een keuze uit beide klassen en weet dan precies wat hij van zijn verzinkpartner mag verwachten. Dit is een goede ontwikkeling, omdat in de praktijk de wensen en verwachtingen ten opzichte van het optische resultaat vaak uiteenlopen, afhankelijk van het product dat verzinkt wordt.” In het artikel ZinkInfo Benelux start met classificatiesysteem in OT van december 2017 wordt dieper op dit classificatiesysteem ingegaan.

Thielco verwacht dat de vraag naar esthetisch verzinken zal toenemen, omdat nieuwe doelgroepen de toepassingen voor esthetisch verzinken aan het verkennen zijn. Met het nieuwe zinkbad wil het bedrijf inspelen op de hogere eisen op het gebied van optische kwaliteit. Hans Augustin: “De nieuwe installatie is daar bij uitstek geschikt voor. Door een samenspel van temperaturen en ingrediënten in het bad vloeit het zink optimaal uit bij het uithijsen, wat leidt tot een gelijkmatige verdeling van het zink over het product. Hierdoor gaat het zinkverbruik omlaag en is er nauwelijks of geen nabewerking meer nodig. Vanzelfsprekend voldoen wij met dit verzinkproces aan de norm NEN-EN-ISO 1461.” Over de twee temperaturen in het bad en de ingrediënten daarin wil het bedrijf niet in details treden, omdat ze deze toepassing zelf hebben uitgedokterd. In de praktijk wordt verzinken vaak gecombineerd met poedercoaten. Thielco voert beide processen uit onder één dak. “Deze combinatie in eigen huis betekent een forse besparing in tijd en geld, omdat de producten niet getransporteerd hoeven te worden en er ook geen tussentijdse opslag nodig is. Bovendien is transport milieubelastend en dit willen wij waar mogelijk voorkomen.”

Estetisch verzinkt werk wordt uit het bad gehesen.

Estetisch verzinkt werk wordt uit het bad gehesen.

Bouten als verankeringsproducten van windmolens.

Bouten als verankeringsproducten van windmolens.

TWEEDE NIEUWE PRODUCTIELIJN

De tweede nieuwe productielijn van Thielco is ontwikkeld om bouten en moeren vanaf bijvoorbeeld M30 tot en met M120, en lengtes van 300 mm tot 615 mm, volautomatisch thermisch centrifugaal te verzinken. Hiermee speelt Thielco in op een marktontwikkeling in Europa waarbij bevestigingsmaterialen steeds groter worden en aan steeds grotere krachten worden blootgesteld. Een belangrijke markt hiervoor zijn bijvoorbeeld windmolenfabrikanten: deze sector stelt hoge eisen aan de oppervlaktebehandeling van verankeringsproducten. Mark Thijssen, eveneens salesmanager, licht toe: “Het verzinken van grote fasteners vormt een uitdaging vanwege het hoge eigen gewicht van deze producten. Hierdoor zijn ze namelijk moeilijk te hanteren en lopen ze snel contactschade op bij aanraking met procesdelen of andere producten. In onze volautomatische installatie worden de producten door robots gehanteerd en op een stabiele manier in het systeem ingebracht voor een schadevrij eindresultaat. De producten kunnen elkaar niet raken. De schroefdraad blijft volledig intact en daarom kan de passing van het product voor honderd procent gegarandeerd worden, zonder nabehandeling. Dat scheelt onze klanten een kostbare en tijdrovende processtap. Verder is het uitgesloten dat in dit proces waterstofbrosheid optreedt, omdat de producten mechanisch worden voorbehandeld in plaats van gebeitst. Hiermee tillen wij de standaard voor het thermisch centrifugaal verzinken van schroefdraadproducten naar het volgende niveau. Daarnaast is deze installatie CO2-neutraal, wat aansluit bij de visie en werkwijze van onze doelgroep.”

In beide nieuwe productielijnen zijn de processen volledig receptgestuurd. Hierdoor zijn de resultaten reproduceerbaar en is de kwaliteit van de producten uniform en van een constant niveau. Behalve het bieden van thermisch verzinken, produceert Thielco ook stalen roosters en traptreden op maat en behoren daarnaast mechanisch verzinken en Geomet® zinkaluminiumlamellencoating tot het dienstenportfolio. Over alle bedrijfsactiviteiten heeft Thielco een bedrijfsfilm gemaakt, die te vinden is op hun website.

Reacties