Young Surface: platform voor open informatie-uitwisseling

Jaap van Peperstraten

Op 21 februari was de eerste bijeenkomst van Young Surface bij Verzinkerij van Aert. De deelnemers willen vanuit een gelijksoortige denkwijze met gelijkgestemden praten over onderwerpen die te maken hebben met ondernemen in onze branche. Waarom is deze club opgericht en hoe kijken de oprichters terug op de eerste bijeenkomst?

De oprichters van Young Surface zijn Robin de Vries, directeur bij Galvaniseerbedrijf de Vries, en Rogier van Aert, directeur bij Verzinkerij van Aert. Zij kijken met grote tevredenheid terug op de bijeenkomst (zie 'Terugblik Rogier van Aert'), maar willen eerst vertellen over het waarom van deze club, de werkwijze en het doel. “Tijdens een gesprek had ik eens gezegd dat er een jonge-honden-club opgericht zou moeten worden, een opmerking die even later tijdens een vergadering herhaald werd. Daar zat Egbert Stremmelaar bij en zo is het balletje gaan rollen”, zegt Robin de Vries. “Mijn opmerking kwam voort uit de vaststelling van Rogier en mijzelf dat de oudere generatie onderneemt vanuit een ander gedachtegoed, namelijk uitgaan van schaarste. Kort door de bocht gezegd: pakken wat je pakken kan, want er is niet genoeg voor iedereen. Maar als ik met Rogier en met andere jongeren praat, wordt duidelijk dat wij meer vanuit een ideologie van overvloed denken.”

Hij legt uit dat dat een groot verschil is. “Als je ervan uitgaat dat er genoeg is voor iedereen en dienovereenkomstig wil handelen, ontstaat er meer ruimte voor gesprek. Je gaat opener praten over je klanten, je processen, je inkoopbeleid enzovoorts. Het uitgangspunt is dat we gewoon van elkaar moeten leren en niet bang moeten zijn dat de één alles inpikt als je informatie deelt. Met dit uitgangspunt willen wij voortbouwen op de behaalde successen uit het verleden en we waren op zoek naar een platform waar je mensen ontmoet die vanuit dezelfde benadering werken.”

Rondleiding Verzinkerij van Aert

Rondleiding door Verzinkerij Van Aert.

DIALOOG

Rogier van Aert: “Wij denken dat er in die situatie een dialoog gaat ontstaan in de groep. Ik merk soms dat er een monoloog ontstaat wanneer ik aan andere groepen deelneem. Je zendt, maar ontvangt niets. Dan heb je het idee dat je niet verder komt, dat je alleen maar je strategie en visie aan het delen bent waar anderen de mooie dingen uithalen en daarmee verder gaan. Met Young Surface willen we elkaar helpen om een beter bedrijf te krijgen waarmee je de klant nog beter kunt bedienen dan je nu doet. Die dialoog zoeken we. Als je ervan uitgaat dat er genoeg is voor iedereen, dan is het minder erg om informatie te delen. Natuurlijk heeft iedereen een bedrijf te runnen, maar je kunt toch wel informatie delen met elkaar als je weet dat daar op een betrouwbare en respectvolle manier mee wordt omgegaan. Dat hopen we met Young Surface te bereiken, dat we als jonge ondernemers bij elkaar zitten en naar oplossingen zoeken waar we allemaal beter van worden.”

Robin de Vries: “De mensen in de groep Young Surface moeten nu nog ongeveer 40 jaar werken. Dan krijg je een andere vorm van gretigheid en een andere vorm van onderlinge energie dan bij de oudere generatie. Als ik mezelf met mijn ouders vergelijk, zie ik bij mij een andere vorm van gretigheid dan bij mijn ouders. Ik als “starter” ben meer bezig met nieuwe ontwikkelingen in de vorm van nieuwe processen en dergelijke om daarmee verder te bouwen aan de toekomst. Daarnaast zie ik ook een discrepantie tussen de metaalbewerkingsbedrijven en de oppervlaktebehandelaars. In de eerste groep zie je bedrijven die heel ver zijn met automatisering, ketenintegratie enzovoorts. Als ik dat vergelijk met mijn eigen bedrijf dan is de conclusie dat ik nog wel een aantal slagen moet maken om daar ook te komen. Laten we dan als Young Surface die slagen zoveel mogelijk sámen maken in plaats van dat ieder voor zich er mee gaat worstelen.”

Rogier van aert en robin de Vries

Rogier van Aert (l) en Robin de Vries.

GROTE OPENHEID

Rogier van Aert: “De avond op 21 februari hebben we vanuit die insteek opgezet. Aan de hand van een actuele business case waar ik tegenaan loop, zijn we informatie gaan delen. Ik heb in grote openheid verteld over onze processen, onze bedrijfsvoering en over de interne logistiek, het thema van die avond. Dat heeft ook te maken met het als keten integraal opereren, wat nu een heel actueel onderwerp is. Ik vind de dialoog dus belangrijk en dat ik niet een verborgen agenda hanteer of maar de helft van mijn verhaal vertel. Als je dat doet, krijg je ook maar de helft van het antwoord. Door een dialoog met gelijkgestemden kun je veel van elkaar leren. Ik heb op de bijeenkomst meer informatie gegeven dan ik ooit heb gedaan aan een groep van relatieve buitenstaanders.”

TERUGBLIK ROGIER VAN AERT

Op de dag na 21 februari kijkt Rogier van Aert met een heel goed gevoel terug op de eerste bijeenkomst. “Het was een heel succesvolle bijeenkomst, beter dan verwacht. We hadden een heel leuk groep van 16 deelnemers, een grote opkomst voor een eerste bijeenkomst. De mensen kwamen uit heel Nederland. Dit geeft toch wel aan dat er echt behoefte is aan een bijeenkomst als dit. Het was een verrijkende bijeenkomst. Al tijdens de rondleiding was het heel goed om van andere jonge ondernemers uit andere bedrijven als het ware hun bril te ervaren waardoor zij naar onze processen en installaties keken. Onbewust ontstaat er toch een soort van bedrijfsblindheid en dan is het goed wanneer er met andere ogen naar je bedrijf wordt gekeken. Daarna is er een heel leuke discussie op gang gekomen over lean manufacturing. Heel boeiend om te horen hoe mensen daar verschillend mee omgaan. Er ontstond echt een dialoog wat ook onze wens was. Door tijdgebrek moesten we de discussie helaas vroegtijdig afbreken. Uit de groep kwam heel duidelijk de opmerking dat ze de dialoog enorm op prijs stelden en dat daar meer tijd voor ingeruimd zou moeten worden. Bij een volgende bijeenkomst over ongeveer drie maanden bij Robin de Vries willen we die tijd zeker gaan inruimen. Maar voor de eerste keer zijn we er heel tevreden over.”

Reacties