De Omgevingswet komt eraan. De grootste wetswijziging in de Nederlandse geschiedenis. En daar krijgt u mee te maken. Bent u er klaar voor?

Uw inrichting verdwijnt. Voor alle duidelijkheid: uw bedrijf verdwijnt niet, maar het begrip inrichting verdwijnt onder de Omgevingswet. Daarvoor in de plaats hebben we het over milieubelastende activiteiten (MBA’s). Het stelsel van wet- en regelgeving, zoals we dat nu kennen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit milieubeheer en nog zo’n 25 wetten, 120 besluiten en 75 regelingen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, komt te vervallen. Het nieuwe stelsel bestaat uit 1 Omgevingswet, 4 onderliggende besluiten en één Omgevingsregeling.

Dat u er iets mee moet, is zeker. Wat verandert er voor uw bedrijf? Hoe krijgt u er grip op?

Wat móet u weten?

  • Het onderliggende stelsel van milieuwetgeving verandert ingrijpend. Uw bedrijf wordt niet meer gezien als 1 inrichting, maar als een verzameling milieubelastende activiteiten (MBA’s).
  • Heeft u nu te maken met een omgevingsvergunning en/of een meldingsplicht? Dan kan dit veranderen onder de Omgevingswet.
  • Lokale regels en afwegingen over thema’s zoals geluid, geur en bouwen gaan een grote rol spelen, inclusief tijdelijke overgangsregeling ('bruidsschat').
  • Het streven van de Rijksoverheid om de regelgeving beleidsneutraal om te zetten, dus zonder inhoudelijke veranderingen, lijkt niet te worden waargemaakt. Dit kan invloed hebben op uw bedrijfssituatie.
  • Het eenvoudig vertalen van uw huidige pakket aan voorschriften naar de nieuwe situatie is niet altijd mogelijk. Het moet voor uw specifieke situatie worden uitgezocht.

Kijk ook op MakeOnline: https://www.makeonline.nl/veelgestelde-vragen
Heeft u, uw account van MakeOnline al gebruikt? Deze wordt gratis voor leden ter beschikking gesteld. 

Bron: KWA Bedrijfsadviseurs