De Cross industry initiative (Cii) Position Paper is bijgevoegd aan dit nieuwsitem (zie rechts).

Ruim 60 organisaties, een dwarsdoorsnede van de gehele EU-industrie, hebben een gezamenlijke Position Paper opgesteld met een oproep aan de EU om vooral te komen met relevante, proportionele en uitvoerbare wetgeving, en ervoor te zorgen dat wetgeving op elkaar afgestemd is. Uiteraard heeft ook Vereniging ION meegewerkt.

Belangrijke reden om deze oproep te doen is het feit dat de EU momenteel werkt aan een chemicaliënstrategie voor een gifvrije samenleving, er aan een herziening van REACH wordt gewerkt en er richtlijnen voor de nationale overheden zijn in het kader van Occupational Safety and Health = werkplek veiligheid (OSH). Naar de mening van de organisaties wordt er te veel generieke (beperkende) wetgeving gemaakt, daar waar specifieke (veiligheids)wetgeving beter op zijn plaats is.

Om een eenduidig geluid te laten horen in de EU hebben de ruim 60 organisaties het platform Cross industry initiative (Cii) opgericht.

De managementsamenvatting van de Position Paper luidt als volgt:

  • Regelgeving inzake het beheer van chemische stoffen vereist identificatie, uitvoering en handhaving van de meest effectieve optie voor risicobeheer, afgestemd op een specifiek risico.
  • Wanneer autoriteiten een risico identificeren, maar constateren dat het beperkt is tot de werkplek, biedt werkplaats specifieke wetgeving de beste benadering voor het beheersen van het risico.
  • Het toevoegen van een stof op de kandidaatlijst en een REACH-autorisatie zal de bescherming van werknemers niet verbeteren; het kan in plaats daarvan een negatieve invloed hebben op, of zelfs het voorkomen van, het bereiken van belangrijke milieu- en andere beleidsdoelstellingen.
  • De medeondertekenaars van dit document dienen een concrete reeks voorstellen in, die gericht zijn op betere resultaten van regelgeving bij het beheer van chemicaliën op de werkplek.