Opleidingen gelden als een adequaat middel om het kennisniveau binnen een branche op peil te houden en te actualiseren. Ook in dit digitale tijdperk heb je voor een goede cursus goed lesmateriaal nodig en een goede docent. Een goede docent herken je aan de cursisten: als die in grote meerderheid slagen voor het examen heb je een goede. Wat drijft zo’n docent en wat is zijn “geheim”?

Daarvoor gingen we te rade bij Steffan Hogenberk, docent cursus poedercoaten, maar bij veel lezers waarschijnlijk bekend als salesmanager Nederland bij Protech Oxyplast, een fabrikant van poederlakken. In 2016 begon hij voorzichtig met zijn eerste cursus poedercoating deel 1. Sinds enkele jaren verzorgt hij cursussen poedercoaten op alle drie de niveaus. Nog geen van “zijn” cursisten is gezakt, dus succes lijkt verzekerd als je bij hem een cursus volgt.

Toch is dat niet zijn belangrijkste drijfveer. “Al langer kun je de tendens zien dat mensen met kennis weglopen uit de branche. Ze gaan met pensioen, komen te overlijden of gaan uit de branche. Het viel me op dat er niet veel voor terugkomt. Maar het is van groot belang dat het algemene kennisniveau in de branche omhooggaat. Daar heb ik dan in mijn dagelijks werk ook profijt van. Anders gezegd: als ik geen mensen ga opleiden, snij ik mezelf in de vingers.” 
 

voor het poedercoaten
voor het poedercoaten

Toen hij dus in 2016 vanuit ION benaderd werd voor het geven van opleidingen poedercoaten hoefde hij niet lang na te denken. “ION gaf aan dat ze met name docenten met praktijkervaring zochten die ook iets konden overbrengen. Je kunt wel iets weten, maar dat wil nog niet zeggen dat je het kunt overbrengen. Ik let er juist op dat het cursusmateriaal voor de deelnemers gaat leven. Dit doe ik door de lesstof te verduidelijken via veel praktijkvoorbeelden, maar ook door veel foto’s en filmpjes te laten zien. Verder probeer ik altijd in de les discussie op gang te brengen.
 

na het poedercoaten
na het poedercoaten

Het is heel belangrijk dat de deelnemers gezamenlijk problemen gaan onderkennen en
daarover met elkaar gaan praten. Dat lukt niet altijd, maar meestal wel en dan komen ze vaak tot bepaalde inzichten. Ze gaan daardoor makkelijker dingen herkennen die ze op hun eigen werk tegenkomen en daardoor onthouden ze het beter. In mijn dagelijks werk kom ik veel praktijksituaties tegen die ik naar believen in de les kan behandelen. Ook begin ik de les vaak door vragen te stellen over de behandelde lesstof in de week daarvoor.”

Hij is daarom ook erg blij dat we uit de corona lockdowns zijn, waardoor fysiek lesgeven weer makkelijk kan evenals discussie uitlokken. Dat al zijn cursisten tot nu geslaagd zijn, is naar zijn vermoeden te danken aan de vele praktijkvoorbeelden die hij geeft en aan het aangrijpen van iedere mogelijkheid om de theorie levend te maken. Bij bedrijfsinterne cursussen hanteert hij ook deze aanpak. Opleidingen aanbieden zijn volgens hem ook een goede methode om personeel aan je te binden.

MEER INFORMATIE
www.vereniging-ion.nl/opleidingen
www.theprotechgroup.com