Op 14 mei is het programma Veilig werken met gevaarlijke stoffen van start gegaan. Deze vierjarige campagne van de overheid richt zich op de preventie van beroepsziekten en omvat ook een bewustwordings- en voorlichtingscampagne Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Met het programma, waarbij werkgevers, brancheorganisaties en arboprofessionals worden betrokken, gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag met de aanpak van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. In veel sectoren wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, die niet altijd zichtbaar zijn maar op de langere termijn ernstige longaandieningen kunnen veroorzaken, zoals kwartsstof, houtstof, isocyanaten, dieselrook en lasrook. Het probleem speelt in veel branches en sectoren, zoals de bouwsector, de hout- en meubelindustrie, de auto- en transportindustrie en de metaalsector.

Het ministerie en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico's en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over de campagne is hier te vinden:
https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen

Wil je testen of jij veilig werkt op je werkplek? Doe dan de onderstaande test:
https://hoeveiligwerkjij.nl/