Op 31 januari 2019 was er in Barneveld de aftrap voor de PR-campagne voor de informatieplicht energiebesparingsmaatregelen en het gebruik van het e-loket. Niemand minder dan klimaatberaad voorzitter, drs. Ed Nijpels vertelde aan de 600 aanwezigen waarom het nodig is dat er wat gebeurd aan regelgeving op het gebied van CO₂ uitstoot. De titel van zijn betoog was 'Energiebesparen is de beste CO2-reductie'. Met de informatieplicht willen de Overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) al 20 jaar om energie te besparen, maar in 2019 verandert deze regelgeving. Moest in het verleden het Bevoegd Gezag actief controleren om overtredingen te constateren, vanaf 1 juli 2019 moet elke onderneming zelf zijn voortgang rapporteren in het e-loket. In totaal betreft het ongeveer 125.000 ondernemingen. De informatieplicht gaat gelden voor bedrijven en instellingen, die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het e-loket van RVO.nl beschikbaar.

Overigens gelden er ook een aantal vrijstellingen:

  • Bedrijven die vallen onder de EED moeten de informatie op 5 december 2019 aanleveren. 
  • Deelnemers aan de MJA/MEE.
  • Bedrijven die ISO 50.001 zijn gecertificeerd of als er een energiezorgsysteem of keurmerk is geïmplementeerd dat reeds voorziet in een informatieplicht.
  • Type C-bedrijven.

Let wel op: om te voldoen aan de informatieplicht moet u het e-loket gebruiken. Hiervoor heeft u een e-herkenning niveau 1 nodig. Als u deze nog niet heeft, dan duurt het aanvragen ca. 2 weken, en is niet kostenloos.

Het invullen van het e-loket geeft een beperkt tijdsbeslag. Het vergaren van de informatie die u nodig heeft, kost wel tijd (veel tijd als u het nog niet op orde heeft). Wij raden u dus aan om op tijd te beginnen.

Om de leden van Vereniging ION op weg te helpen zal dit onderwerp tijdens de ION Dag voor de Ondernemer 2019 (10 april) worden behandeld. Een vertegenwoordiger van de RVO zal u stap voor stap door het e-loket leiden. Noteer deze datum vast in uw agenda en houdt de website van Vereniging ION in de gaten.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op: www.rvo.nl/informatieplicht