Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november heeft Vereniging ION aangegeven dat het noodzakelijk was om aanpassingen aan te brengen in de website als gevolg van het Communicatieplan 2020. De wens was wel dat de aanpassingen gefaseerd zouden worden uitgevoerd. Op termijn zullen vooral de mogelijkheden voor de leden behoorlijk uitgebreid worden. 

De eerste stap is nu voltooid en zal op 16 januari 2019 "live" gaan. Het betreft de upgrade van het systeem naar Drupal 8.

Er is geprobeerd om de bediening van de website zo min mogelijk te veranderen, wel zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd en is de zoekfunctie sterk verbeterd. Op de achtergrond wordt verder gewerkt aan een (sociaal) extranet en wordt het kennisgedeelte fors uitgebreid. Ook de Stichting Innovat.ION is nu als tab toegevoegd. In zijn algemeenheid is de website wat strakker vormgegeven, waardoor het aanmaken van items eenvoudiger is en de look en feel wat zakelijker is.

Mocht u bij het bezoeken van de website vragen en/of suggesties hebben, schroom dan niet om even contact te zoeken met ons.