Ook in 2017 zijn er weer de nodige aanpassingen in de wet- en regelgeving. Ook aanpassingen in subsidieregelingen of belastingmaatregelen zijn deze keer bekeken. In de tabel, die beschikbaar is in het ledengedeelte van de website, ziet u een overzicht van alle voor oppervlaktebehandelende bedrijven relevante zaken. Deze lijst is opgesteld door Hillmann Integrale Bedrijfsmilieuzorg, en is daar waar nodig ook verwerkt in de webtool Metaal en Milieu. De webtool Metaal en Milieu is tevens ook benaderbaar via het ledengedeelte van de website en maakt deel uit van het lidmaatschap van Vereniging ION.

Met name de ontwikkeling rond BRZO-bedrijven is interessant, omdat Vereniging ION zich heeft aangesloten bij Veiligheid Voorop is de informatie goed ontsloten. Mocht u in uw regio de samenwerking willen zoeken dan is daarvoor ook een subsidie beschikbaar. Te vinden onder het kopje: Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector.

Overzicht ontwikkelingen wet- en regelgeving 1e halfjaar 2017
Webtool Metaal en Milieu
Bovenstaande links zijn alleen beschikbaar voor leden van Vereniging ION.