In totaal waren 19 personen van 13 General Licensees online in de Qualisteelcoat vergaderingen. Op maandag 10 mei werd de Technical Committee vergadering en op dinsdag 11 mei werden de Executive Committee en de General Assemblee vergaderingen gehouden.

Qualisteelcoat is ook dit jaar weer gegroeid, en ook China wil graag aansluiten. De gesprekken hierover zullen het komende halfjaar worden gevoerd.

Ten aanzien van de goedkeuringsprocedure voor voorbehandelingen (chemicaliën) is een 2 sporen goedkeuringstraject uitgewerkt. Deze werd door de werkgroep gepresenteerd in de vorm van een quick guide en is vertaald naar een update sheet.

Ten aanzien van de corrosieklasse Cx, die nieuw in de NEN ISO 12944 staat, zijn diverse vragen gesteld, en vandaar dat dit thema ook op de agenda stond. Voor de goede orde, Cx is vooral bedoeld voor de offshore. Er zijn natlakken beschikbaar die deze corrosieklasse halen, en dat staat beschreven in de NEN ISO 12944. Er zijn momenteel geen poederlakken die deze kwalificatie halen, en dus heeft Qualisteelcoat geen poederlak oplossing. In de herziene editie van de praktijkrichtlijn “poeder en natlak op verzinkte ondergronden”, die in september zal worden gepresenteerd, zal hier aandacht aan worden besteed.

Ten aanzien van de elektronische inspectierapporten moeten zowel de inspecteurs, alsook de General Licensees nog even wennen. Daar zal dus nog wel wat aandacht nodig zijn om alles soepel te laten verlopen. Ook wordt gewerkt aan een internationaal uniforme uitstraling ten aanzien van marktpresentatie en posts op sociale media.

Uiteraard komen deze, en alle andere onderwerpen tijdens de Update middag aan het einde van het jaar weer op de agenda. En voor licentiehouders is ook een verslag beschikbaar in de portal.