De Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) voor stoffen en preparaten is een instrument waarmee de milieubelasting van te lozen stoffen en preparaten kan worden bepaald.

De ABM is een Nederlands instrument, dat niet door de (internationaal werkende) leveranciers van de stoffen en preparaten wordt ondersteund, omdat de kostbare testen alleen voor Nederland gedaan zouden moeten worden. Als best mogelijk alternatief werd daarom gebruik gemaakt van de R-zinnen van de VIB's (Veiligheidsinformatiebladen).

Sinds 1 juni 2015 is de CLP ingevoerd. Daarmee is ook de lay-out van de VIB’s veranderd en zijn de R-zinnen komen te vervallen. Hoewel er in de invoeringsvoorwaarden van de CLP is opgemerkt dat de ABM aangepast zou moeten worden, is dat tot op heden niet gebeurd. Feitelijk is daarmee de ABM onuitvoerbaar geworden.

De ABM is naar de mening van Vereniging ION achterhaald vanwege dat er nieuwe Europese wetgeving is. We willen derhalve graag dat de ABM verdwijnt. Met dit doel is contact gezocht met de schrijver van de nieuwe tekst, Rijkswaterstaat te Lelystad, die in opdracht van het Ministerie van Infra en Milieu de ABM herschrijft.

Het gesprek is door beide partijen als zeer positief ervaren. Tot op heden waren alleen 4 grote bedrijven en de VNCI in gesprek met Rijkswaterstaat. Het gesprek met Vereniging ION betekende dus een verbreding van de klankbordgroep.

Besproken zijn het nut van de ABM, de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is, het kennisniveau van zowel de gebruiker van de chemicaliën en preparaten alsook het kennisniveau van de Inspectie, de overlap met bijvoorbeeld REACH, CLP en de BRZO en het gebrek aan bruikbare informatie voor op de VIB’s. Op grond van deze inventarisatie is er voor beide kanten huiswerk te doen en zal er zeker een vervolgafspraak nodig zijn.