Jaarlijks voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gedetailleerde analyse uit van de aard, omvang en oorzaken van incidenten bij bedrijven in Nederland die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Uit de analyse van 15 incidenten blijkt dat bij acht daarvan de controle factoren van essentiële processen, zoals druk, temperatuur of chemische reacties, niet conform de vereisten waren. Bij zeven incidenten waren er geen noodmaatregelen genomen, of werkten deze onvoldoende, en bij veertien incidenten bleken plannen en procedures voor de werkzaamheden ontoereikend te zijn.

De bevindingen van deze analyse zijn geïntegreerd in de Staat van de Veiligheid 2022. Voor een uitgebreider inzicht, inclusief alle lessen en aanbevelingen, nodigen wij u uit het volledige rapport te downloaden via de volgende link. Heeft u behoefte aan een samenvatting deze kunt u downloaden via de volgende link.