Bij de afdeling Materials Science and Engineering van de faculteit 3mE is dr.ir. Arjan Mol benoemd tot hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie per 24 oktober 2017. 

In 2000 promoveerde Mol aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van filiforme corrosie van aluminiumlegeringen onder deklagen. Hierna is hij project- en teamleider Levensduur Lichte Bouwconstructies geweest bij TNO Bouw en Ondergrond, waarna hij in 2006 terugkeerde naar de Technische Universiteit Delft als universitair docent, later als universitair hoofddocent bij de afdeling Technische Materiaalwetenschappen van de faculteit 3mE.

Het onderzoek van Mol richt zich op het ontrafelen van lokale corrosiemechanismen, oppervlaktebehandeling van metalen, hechting tussen polymeren en metaal(oxides) en performance van actief beschermende coatings in toepassingsgebieden variërend van offshore tot vliegtuigbouw en van micro-electronica tot automobielindustrie. Een belangrijk speerpunt hierin is het onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van zeswaardig chroom in oppervlaktebehandeling van metalen en organische coatings voor milieuvriendelijke en veilige corrosiebescherming van metalen. Hiernaast is Mol Vice-President van de Europese Corrosie Federatie EFC, Honorary Professor aan de University of Science and Technology Beijing in China en Editor-in-Chief van Elsevier’s Corrosion Science.
Voor Vereniging ION houdt hij zich o.a. bezig met de Programmacommissie van de Dag van de Oppervlakte Technologie/Week van de Oppervlakte Technologie en is hij voorzitter van de jury van de ION Borghardt Award.