Eiffo is de Duitse variant van de Stichting Innovat.ION. Open innovaties op projectbasis krijgen in deze entiteit gestalte. In totaal faciliteert Eiffo 160 bedrijven en instellingen in tientallen projecten. Omdat elk land te maken heeft met een internationaal speelveld en wet- en regelgeving veelal zijn oorsprong vindt in de EU (Brussel), beperken innovaties zich niet meer tot een land, en worden er steeds meer samenwerkingsverbanden gezocht. Via Innovat.ION werkt ook ION nu samen aan een aantal projecten, en vandaar dat Arjan de Bruin, innovatiemanager bij Innovat.ION, ook een bijdrage aan deze dag leverde (zie foto).

De aandachtsgebieden waarvoor Eiffo en Innovat.ION (Vereniging ION) projecten uitvoeren zijn:

  • Grondstoffen en verbruiksartikelen (20-30% van de productieprijs).
  • Energie (10-20% van de productieprijs).
  • Inzet van mensen (30-35% van de productieprijs).
  • Investeringskosten (20% van de productieprijs).
  • Overige kosten (8% van de productieprijs).

Hier volgen een paar voorbeelden van lopende projecten waaraan nu wordt gewerkt en waarin ook Innovat.ION betrokken is:

  • In Duitsland is een oppervlakte technologie proeffabriek gebouwd waarin de nieuwste procestechnologieën worden getest. Alles wordt automatisch en/of op afstand bestuurd en gecontroleerd. Monitoring gebeurd real time en is beschikbaar via een app, waardoor bedienend personeel niet eens meer op de locatie aanwezig hoeft te zijn. Het systeem bepaald zelf de productieparameters om met een zo laag mogelijk grondstoffen en energieverbruik alle producten op de gewenste levertijd in de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met zaken als het voorkomen van blootstelling aan stoffen, zo min mogelijk logistieke bewegingen en het produceren van zo min mogelijk afval. Onder andere de Universiteit Twente is bij dit project betrokken.
  • In Nederland is een proefopstelling gebouwd waarbij online aerosolen kunnen worden gemeten en geanalyseerd. Deze metingen zijn uiteraard van grenswaarden en signaalfuncties voorzien.
  • Nederland, Oostenrijk en Duitsland werken samen aan een substitutiestrategie voor chroomtrioxide. Een consortium van 25 Nederlandse, Oostenrijkse en Duitse bedrijven werken samen aan het onderzoek. De substitutiestrategie is voorwaardelijk om in Nederland chroomtrioxide te kunnen gebruiken in het kader van de Arbowet (minimalisatieverplichting), en om een autorisatie te verkrijgen voor chroomtrioxide na 2024. Bij een enquête in Duitsland gaf 42% van de respondenten aan dat hij/zij verwacht voor zijn/haar toepassing van hardchroom een alternatief te moeten en te kunnen toepassen voor chroomtrioxide. Overigens wordt hierbij nog geen tijdshorizon genoemd omdat er nu nog geen zicht is op een bewezen generiek alternatief en zijn alle nu beschikbare alternatieven momenteel alleen toepasbaar op specifieke deelgebieden. In dezelfde enquête gaf 73% van de respondenten aan dat hij/zij verwacht de komende jaren voor decoratief chroom over te schakelen van chroomtrioxide naar een andere stof.

Overigens is innoveren niet gratis. De bedrijven die samen onderzoeken, betalen de kosten van het onderzoek ook samen. Daarnaast wordt het resultaat van een onderzoek uiteindelijk een investering. Dat doet 40% van de bedrijven (grotendeels) uit de eigen middelen of bouwt een innovatiepotje op, terwijl 68% van de bedrijven aangeeft daar (grotendeels) vreemd vermogen voor te gebruiken.

Op 15 en 16 september organiseren VOM België, het Mikrocentrum en Vereniging ION het Benelux kennis en netwerkevent voor de materialen en oppervlakte behandelende branche, de Materials-Eurofinish-Surface 2021, in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch. Het zal duidelijk zijn dat deze onderwerpen ook geprogrammeerd zijn op het kennisprogramma van de MES2021. Op 27 mei zal tijdens de MES2021-online het gehele programma onthuld worden. Zet deze data dus alvast in uw agenda en registreer uw gratis bezoek voor beide evenementen via: https://materials-eurofinish-surface.com/