Ondernemersvereniging FME, Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION maken zich grote zorgen om de positie van de oppervlaktebehandelende industrie en technologische bedrijven die daarvan afhankelijk zijn. Uit recent economisch onderzoek door bureau Panteia blijkt dat er een grote kans is op het sluiten van een paar honderd bedrijven in Nederland waarmee duizenden arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. De Europese Commissie moet voor het eind van dit jaar een besluit nemen over de lengte van de autorisatieperiode voor bepaalde chemische stoffen voor bedrijven. Door het Europese Chemie Agentschap (ECHA) worden termijnen van vier en zeven jaar voorgesteld voor verschillende toepassingen van Chroom VI.

Het behandelen van metalen met Chroom VI is een stap in het productieproces die zonder vergunning buiten Europa kan worden uitgevoerd. Europa staat toe dat de eindproducten zoals een verchroomde kraan, fietsbel of behandeld aluminium gewoon geïmporteerd mogen worden. Reparatie van onderdelen en onderhoud van eerder met Chroom VI behandelde producten kunnen opdrachtgevers verplaatsen naar landen buiten Europa. Het indienen van een autorisatieaanvraag duurt 2 jaar en de beoordeling door ECHA vergt 18 maanden. Naast de zeer hoge autorisatiekosten voor de aanvrager besluiten klanten een eventuele negatieve uitkomst niet af te wachten en kiest men leveranciers buiten Europa. Europa dreigt ook achter het net te vissen bij internationaal opererende bedrijven die moeten bepalen of ze miljoenen euro’s investeren in fabrieken in Europa of daarbuiten. Deze bedrijven willen zekerheid dat hun fabriek niet na vier of zeven jaar zonder vergunning zit.

FME, Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION hebben een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om af te wijken van het ECHA advies en termijnen van tenminste zeven, twaalf jaar of langer toe te kennen. Hiermee kan het dreigende omzetverlies voor bedrijven in Nederland en Europa worden voorkomen.

Door Panteia zijn ook de economische effecten voor alle 28 Europese landen doorgerekend. Bij zeven jaar autorisatie dreigt een verlies van 94.942 banen in Europa, bij slechts vier jaar autorisatie loopt dat op tot 304.997 banen. De branches verwachten niet dat de Europese Commissie zal kiezen om helemaal geen autorisatie te verlenen.

Chroom VI is een kankerverwekkende stof, maar in veel situaties onvervangbaar. De branches hebben als standpunt dat bedrijven Chroom VI moeten vervangen waar het kan, maar dat autorisatie moet worden toegekend waar het moet. Met de huidige kennis van zaken bij bedrijven en de intensieve controle vanuit de overheid kan veilig worden gewerkt  met Chroom VI verbindingen. Er is geleerd van fouten uit het verleden. De huidige REACH-regels leiden er nu toe dat bedrijven dit type activiteiten weghalen uit Europa en verplaatsen naar landen met een lager niveau van bewustwording en controle. De Koninklijke Metaalunie, Vereniging ION en FME pleiten er daarom voor om het beleid te veranderen. REACH en arbo zouden juist bedrijven moeten belonen om deze activiteiten in Europa uit te voeren. We moeten stoppen met het exporteren van milieu- en arboproblemen en daarmee onze werkgelegenheid.

For the English version: http://vereniging-ion.nl/eu-policy-may-result-loss-hundred-thousands-jobs


Hieronder treft u enkele aanverwante artikelen/video's aan.


Hieronder treft u het rapport van Panteia met de uitslagen van het onderzoek en de begeleidende brief aan de Europese Commissie aan.