Vereniging ION maakt deel uit van de werkgroep Open Normalisatie van de NEN. Tevens vertegenwoordigt Vereniging ION op nationaal en internationaal niveau de belangen van de Nederlandse oppervlaktebehandelende industrie als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe normen en revesie van bestaande normen. Deze normen moeten niet verward worden met de kwaliteitssystemen Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Uiteraard zijn de normen wel een onderdeel van de betreffen kwaliteitssystemen en wordt er regelmatig in de technische specificaties naar verwezen.

De volgende normcommisies, en daarbij onderliggend nog enkele subgroepen, worden door Vereniging ION bemenst:

  • 342.035.12:  Verf op Staal
  • 342.040:  Corrosie
  • 342.042:  Thermisch Verzinken
  • 342.107:  Metallieke Deklagen

De in 2015 behandelde normen zijn in het ledenportal, inclusief hun status, weergegeven.

Vanwege efficiency overwegingen zullen in 2016 de normcommissies Thermisch verzinken en Metallieke Deklagen worden samengevoegd.