Recent kregen we bericht dat DG Internal Market, Industry and SME’s en DG Environment verwachten dat in juni 2017 de bekendmaking van de autorisatieperiode wordt verwacht, zoals deze door CTAC sub is aangevraagd (draft decision to the REACH Committee) voor de 6 groepen voor het gebruik van chroomtrioxide.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat, als de bekendmaking van de autorisatieperiodes niet zal plaatsvinden voor de sunset date, bedrijven die hun applicatie tijdig hebben aangemeld voor een autorisatie (zoals CTAC sub heeft gedaan) automatisch mogen doorgaan met het op de markt brengen en gebruiken van chroomtrioxide totdat de beslissing is genomen. Dit geldt dus ook voor het beleveren van de downstream users (oppervlaktebehandelaars).

Tot slot nog; als u na 21 september 2017 chroomtrioxide wil blijven gebruiken, ga dan na of uw leverancier een autorisatie heeft aangevraagd voor het proces dat u voert. Mocht dat niet het geval zijn, dan raad Vereniging ION bedrijven aan niet te wachten totdat de deadline is verstreken, maar te werken volgens het principe; vervangen als het kan, autoriseren als het moet.