Een belangrijk aandachtspunt van Vereniging ION is de belangenbehartiging. Er wordt veel energie gestoken in REACH, normen en standaards, de omgevingswet en diverse andere onderdelen van wet- en regelgeving die de branche momenteel al raken of die binnenkort tot (mogelijke) beperkingen gaan leiden. Maar ook de MJA zal een vervolg krijgen die de branche zal beïnvloeden. Leden krijgen tijdig bericht en updates.

Ook op Europees niveau betekent dit dat organisaties anders gaan werken. Bijvoorbeeld de CETS (Europese koepelorganisatie voor oppervlaktetechnieken) waar Vereniging ION deel van uitmaakt. CETS was tot voor kort over technologieën georganiseerd. In de praktijk waren echter de onderwerpen wet- en regelgeving en standaards & normen dominant. Daarom zal met ingang van 1 januari 2015 de organisatie aangepast worden om nog slagvaardiger te kunnen optreden. In de nieuwe opzet zullen er binnen CETS twee secties ontstaan. Dit zijn de Regulatory Affairs Section (wet- en regelgeving) en de Technical & Standards Section (techniek, standaards en normen).

Overigens kunt u op diverse plaatsen publicaties van en interviews met Vereniging ION zijn tegengekomen. Ook is Vereniging ION diverse keren geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Reden was de publicatie van gebruik van zeswaardig Chroom bij defensie. Omdat dit een specifieke casus is zal Vereniging ION geen waardeoordeel geven over deze affaire. Echter over het (zo veilig mogelijk) gebruik van zeswaardig Chroom en de consequenties van het wel of niet gebruiken van zeswaardig Chroom kan Vereniging ION wel een toelichting geven.