CTACSub Consortium Information, notice 30 maart 2020

Aan de downstreamgebruikers van de leden van het CTACSub-consortium die Chroomtrioxide gebruiken voor gebruik 3 ‘Functioneel verchromen met decoratief karakter’ 

Beste downstreamgebruikers,

Als u Chroomtrioxide gebruikt als stof of in een mengsel voor het functioneel verchromen met decoratief karakter, inclusief voorbehandelingen (zoals beitsen) ('gebruik 3') die direct of indirect (via distributeurs of formuleerders) worden geleverd door een van de onderstaande bedrijven, Lees dan deze informatie zorgvuldig door.

 • Atotech Deutschland GmbH
 • JSC (Aktyubinsk-fabriek voor chroomchemicaliën)
 • Elementis
 • Brother CISA (voorheen LANXESS)
 • MacDermid Enthone
 • Sisecam (Soda Sanayii A.S.)

De aanvraag voor REACH-autorisatie van de leden van het CTACSub-consortium is nog in behandeling bij de Europese Commissie 1. Voor gebruik 3 heeft de Europese Commissie besloten de autorisatieprocedure om juridische 3 redenen op te schorten 2 en heeft zij de aanvragers 45 verzocht, met een brief van 24 februari 2020, om een ​​zogenaamd vervangingsplan op te stellen en in te dienen tegen 24 augustus 2020 6.

Het vervangingsplan moet worden ingediend door de upstream-aanvragers en moet zijn gebaseerd op informatie van de downstreamgebruiker! U mag uw eigen vervangingsplan niet indienen bij de Europese Commissie.

Een vervangingsplan is een document waarbij de aanvrager(s) informatie moeten verstrekken over vervangingsinspanningen voor Chroomtrioxide (tijdschema, vervangende vervangingen en O&O en investeringen in alternatieven, redenen waarom vervanging voor een specifiek gebruik niet haalbaar is enzovoort) voor het specifieke toepassingen voor eindgebruik.

Als u uw gebruik wilt voortzetten na 24 augustus 2020 in het kader van de lopende (upstream) autorisatieaanvraag, moet u bijdragen aan de gegevensverzameling van het vervangingsplan. De CTACSub-leden kunnen dit vervangingsplan niet opstellen zonder uitgebreide en kwaliteitsvolle input van de gebruik 3 downstreamgebruikers. De te verstrekken informatie moet gedetailleerd en actueel zijn. Als u niet bijdraagt ​​zoals gevraagd, ontvangen we geen autorisatie voor gebruik 3. Bijgevolg zullen alle leveringen aan alle gebruik 3 downstreamgebruikers die op CTACSub vertrouwen, uiterlijk in 2021 moeten stoppen. Geef het certificaat, ontvangen van Ramboll voor het invullen van de vragenlijst, aan uw directe leverancier.

De informatie die u verstrekt, wordt behandeld als 'vertrouwelijke bedrijfsinformatie'. CTACSub's technisch adviseur Ramboll zal optreden als externe trustee en deze samenvoegen en neutraliseren voordat hij wordt ingediend bij de Europese Commissie.

De CTACSub-leden zullen daarom de volgende stappen nemen en de input vragen van AL hun downstreamgebruikers:

 • CTACSub werkt aan een online vragenlijst die grondig moet worden ingevuld door ALLE downstreamgebruikers die willen blijven vertrouwen op deze aanvraag voor autorisatie voor gebruik 3. De online vragenlijst zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
 • U moet zich registreren op https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=6RAA1MNNSN1P om uw eigen uitnodiging voor de enquête te ontvangen. Zodra u zich heeft geregistreerd, stuurt Ramboll u een link naar de enquête in de taal van uw keuze.
 • CTACSub's technisch adviseur Ramboll zal een reeks webinars houden om uit te leggen hoe de online vragenlijst moet worden ingevuld. Het schema van webinars vindt u in het onderstaande vak.
 • Downstreamgebruikers wordt verzocht om vertrouwd te raken met de online vragenlijst, om een ​​webinar van hun keuze bij te wonen en om tijdens dat webinar de nodige verduidelijkingen te vragen. Er worden links naar het webinar verstrekt wanneer u de eerste registratiestap voltooit.
 • Downstreamgebruikers moeten dan de online vragenlijsten uiterlijk op 15 mei 2020 invullen. Downstreamgebruikers die de volledig ingevulde vragenlijst op die datum niet terugsturen, worden geacht niet langer op die lopende autorisatieaanvraag te vertrouwen en / of niet langer werken met chroomtrioxide voor gebruik 3. 

Brancheverenigingen en OEM's kunnen ook vrijwillig de vragenlijst invullen en indienen of aanvullende gedetailleerde informatie verstrekken. Hun input zal echter alleen worden gebruikt als aanvulling op de informatie van individuele downstreamgebruikers. Het zal het niet vervangen.

Het schema voor de webinars is:

 • Maandag 6 April – 11am CET - Duits
 • Maandag 6 April – 3pm CET - Italiaans
 • Maandag 6 April – 4pm CET Engels
 • Dinsdag 7 April – 3pm CET Frans
 • Dinsdag 7 April – 4pm CET Spaans

Bedankt voor uw aandacht en input voor deze zeer belangrijke oefening voor het verzamelen van gegevens!

De leden van het CTACSub-consortium

NB: De originele tekst is als bijlage aan deze pagina gekoppeld.

 1. Raadpleeg voor meer informatie de Q & A's en persberichten op www.jonesdayreach.com.
 2. Na indiening vóór 24 augustus 2020 zal het SEAC-comité van ECHA het vervangingsplan nauwkeurig bestuderen. Een aanbeveling zal dan waarschijnlijk begin 2021 bij de Europese Commissie worden ingediend voor een besluit over de toestemming voor gebruik 3.
 3. EU Gerecht T-837/16; Zweden had verzocht om nietigverklaring van een REACH-autorisatiebesluit van de Commissie voor een andere stof. De Europese Commissie heeft om verschillende redenen beroep aangetekend tegen deze beslissing van het Gerecht.
 4. Chemservice GmbH als enige vertegenwoordiger van Brother CISA (voorheen LANXESS Deutschland GmbH als enige vertegenwoordiger van LANXESS CISA (Pty) Ltd.); Atotech Deutschland GmbH; Boeing Distribution, Inc. [naam aanvrager in de oorspronkelijke aanvraag: Aviall Services Inc bijgewerkt vanwege een gemelde wijziging van bedrijfsnaam]; Prospere Chemical Logistic OÜ als enige vertegenwoordiger van Aktyubinsk Chromium Chemicals Plant, Kazachstan [aanvraag overgedragen van: "Prospere Logistic Baltic OÜ als enige vertegenwoordiger van Aktyubinsk Chromium Chemicals Plant, Kazachstan" vanwege een aangemelde wijziging van enige vertegenwoordiger] [aanvraag overgedragen van oorspronkelijke aanvrager : "BONDEX TRADING LTD in haar hoedanigheid van enige vertegenwoordiger van de fabriek van Aktyubinsk voor chroomchemicaliën, Kazachstan" vanwege een aangemelde wijziging van enige vertegenwoordiger]; CROMITAL S.P.A. in haar hoedanigheid van enige vertegenwoordiger van Soda Sanayii A.S .; Elementis Chromium LLP in haar hoedanigheid van enige vertegenwoordiger van Elementis Chromium Inc; MacDermid Enthone GmbH [naam van mede-aanvrager in de oorspronkelijke aanvraag: Enthone GmbH bijgewerkt vanwege een naamswijziging van een aangemelde rechtspersoon].
 5. Verscheidene andere aanvragers van functionele beplating met decoratief karakter zijn ook verzocht een vervangingsplan in te dienen.
 6. De Europese Commissie heeft nog niet besloten of deze termijn moet worden verlengd vanwege de Coronavirus / Covid-19 pandemie.