Na een uitspraak van het Europese Hof over de loodchromaatautorisatie en de motie van het Europees Parlement van Bas Eickhout (MEP) heeft de Commissie op 11/12 april 2019 het besluit over de autorisatie van CTACSub aangehouden. Op 24 april zullen we u tijdens een extra voorlichtingsmiddag bijpraten over het vervolg. Om kort in te gaan zijn er 3 opties voor het vervolg.

  1. Herbevestigen van de beslissing zoals die nu is (voorgenomen besluit op 15 februari).
  2. Enkele (tekstuele) aanpassingen aanbrengen om tegemoet te komen aan de uitspraak van het Europees Hof en de motie Eickhout.
  3. De autorisatieaanvraag terugverwijzen naar ECHA en opnieuw laten doen. Dit is mede de optie als de uitspraak van het Europees Hof als fundamenteel en hier relevant wordt bestempeld.

De volgende vergadering is op 18/19 juni 2019. De agenda van deze Commissie vergadering is nog niet bekend. In geval 1 en 2 zal er van een kort uitstel sprake zijn. In geval 3 zal het uitstel mogelijk 18 maanden zijn. De onzekerheid duurt nog voort.

Wat wel blijft is de noodzaak tot vervangen als het kan, en het doen van metingen als alternatief 1 en 2 wel de uitkomst zijn. Mede hiervoor is Vereniging ION het project Blootstelling gestart dat mede vanwege het grootschalige karakter een subsidie toegekend heeft gekregen. Ook over dit project zullen wij op 24 april meer informatie geven.