Deze BREF STS, officieel aangeduid als Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), is relevant voor alle bedrijven die doen aan oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen met een verbruik van meer dan 150kg/uur of 200 ton/jaar. Zie voor de exacte werkingssfeer de scope op pagina 43 van het document. Het document is via onderstaande link te bereiken.

Afstemming van de activiteiten van Vereniging ION met de andere Europese landen is via de CETS (European Committee for Surface Treatment). Tevens is er contact met de ECCA (European Coil Coat Association).

In de voorbereiding heeft Vereniging ION met de Nederlandse vertegenwoordiger van het bevoegd gezag een bezoek afgelegd aan enkele IPPC-bedrijven. Daarnaast is er met enkele bedrijven een “classified” interview geweest.

Tevens is door Vereniging ION de IPPC-questionnaire onder de (relevante) leden verspreid waarin informatie kon worden gegeven. Door de veelheid en soort aan gevraagde informatie heeft dat slechts weinig respons opgeleverd. Daar stond Nederland overigens niet alleen in. Ook in de andere Europese landen is slechts door een beperkt aantal bedrijven de questionnaire ingevuld.

Nu is de concepttekst klaar en openbaar gemaakt ter commentaar. Bedrijven en andere belanghebbenden kunnen tot 15 december hun opmerkingen bij het IPPC-bureau in Sevilla (Spanje) kenbaar maken.

Voor Nederland wordt op 28 november een voorbereidingsvergadering voorzien van het bevoegd gezag. Voor die tijd zal Vereniging ION haar opmerkingen kenbaar moeten maken. Bedrijven die hun opmerkingen besproken willen zien, zullen dus voor die tijd hun opmerkingen bij Vereniging ION kenbaar moeten maken. Wij willen onze opmerkingen op 26 november versturen.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/sts.html