Het conflict tussen Oekraïne en Rusland heeft ook gevolgen voor de Nederlandse maakindustrie. Naast hoge energieprijzen en beschikbaarheid van grondstoffen wordt nu ook aandacht gevraagd voor leveringszekerheid, Oost-Europese vestigingen en de veiligheid van families van medewerkers. Krijgt u ook van deze vragen, neem dan even contact op met Vereniging ION. Wellicht dat we met elkaar de juiste antwoorden kunnen formuleren.

Momenteel krijgen wij al vragen over de volgende risico's voor de bedrijven met betrekking tot de maakindustrie in Europa, dus veelal de klanten:

  • Effecten van het uitvallen van het vrachtverkeer vanuit het Verre Oosten, via Rusland en/of Oekraïne.
  • Effecten van het logistiek verkeer binnen Europa door gebrek aan personeel of middelen.
  • Cyberaanvallen op de processen.
  • Productiestilstand door ontbrekende componenten en/of grondstoffen.
  • Prijsontwikkelingen als gevolg van hoge energieprijzen en schaarste aan materiaal.
  • Gevolgen door EU-sancties.

Daarnaast werken er in de OT-bedrijven veel mensen uit Oost Europa. Ook daar komen vragen over. Daar kan Vereniging ION u minder ondersteunen omdat elk individu om maatwerk vraagt, maar met de input van de overheid en de koepelorganisaties, kunnen we wel steeds zo adequaat mogelijk reageren. En uiteraard voor branche specifieke vragen staan wij u graag te woord.

ION probeert zoveel mogelijk overzicht op de markt te houden en we zien dat veel toeleveranciers nu de prijsstijgingen al doorberekenen en/of gebruik maken van toeslagen. Als Vereniging ION hebben we daar weinig invloed op. Mogelijk kan een coater conform artikel 8.1 van de ION-leveringsvoorwaarden deze (grote) prijsstijgingen wel doorberekenen. Zelfs bij reeds gesloten opdrachten of lopende contracten. Daarnaast geeft artikel 9 de mogelijkheid om een beroep te doen op overmacht. Dit kan nodig zijn vanwege het gebrek aan grondstoffen. Let wel op; een beroep doen op deze artikelen moet wel onderbouwd worden. 

Vrijwel alle internationale projecten en samenwerkingsverbanden, waaronder ook de normcommissies van ISO en NEN, met entiteiten uit de Russische Federatie zijn stopgezet of opgeschort. Hierbij wordt er uiteraard wel zoveel mogelijk voor gezorgd dat er geen (langdurige) stagnatie ontstaat.

Het moet in ons belang zijn om de economische prestaties in Europa te handhaven, maar ook om tijdig te kunnen reageren indien nodig. Het blijft echter onduidelijk hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen. Wij blijven alert en vragen ook uw input.

Vanuit Vereniging ION wensen wij jullie het allerbeste en blijf gezond!