Tijdens de bezoeken van de afgelopen maanden was de grootste wens van de leden "elkaar weer zien". We hadden dus ook het voornemen om een evenement te organiseren in het kader van Circulaire Economie, gekoppeld aan een Nieuwjaarsbijeenkomst. Het zal duidelijk zijn, met alle aanhoudende Coronamaatregelen, gaat het helaas niet lukken om een fysiek evenement plaats te laten vinden.

Wat wel door zal gaan is het programma dat we voor u voorzien hebben. Daar ook niet-leden kunnen aansluiten bij het informatieve gedeelte, zal Vereniging ION ook uiteenzetten wat Circulaire Economie voor de oppervlaktebehandelende branche betekent.

Zie ook het kennisartikel: https://vereniging-ion.nl/kennisartikelen/coating-service.
Of de info op de website van HTC: https://htc-ps.com/nieuws/circulair-ondernemen.

Het programma zal er als volgt uitzien:

  • 15.15 uur - Inloop
  • 15.30 uur - Welkom door de a.i. voorzitter van Vereniging ION, Marijke de Vries
  • 15.40 uur - Presentatie door Vereniging ION, Egbert Stremmelaar, Managing Director - Duurzaamdheid en circulariteit in de oppervlaktebehandelende industrie
  • 16.00 uur - Presentatie door HTC, Stefan Morssink, Business Innovatie Manager - HTC werkt aan een sustainable Speedgate die as a Service wordt aangeboden om klaar te zijn voor de circulaire economie. Hoe wordt circulair aantrekkelijk en wat willen wij doen om een  "stalen speedgate" circulair te maken?
  • 16.15 uur - Presentatie door Stichting Innovat.ION, Arjan de Bruin, Manager Innovatie - Open innovatie project: "circulair veredeld staal" Hoe bieden we de "staalverwerkende industrie" oplossingen en bereiden we onszelf voor op een succesvolle circulaire toekomst? 
  • 16.30 uur - Onthulling van de innovatieprijs voor de oppervlaktebehandelende industrie, de ION Borghardt Award 2021, door de voorzitter van de Stichting Borghardt, dr. ir. Hans van der Weijde van Tata Steel Europe en de maker van de Award, de beeldend kunstenaar Kees Weimer. Zoals bekend zal de jury van de ION Borghardt Award, onder voorzitterschap van prof. dr. ir. Arjan Mol van TU Delft, deze editie bijzondere aandacht hebben voor innovaties die vallen onder het thema duurzaamheid en circulaire economie. De uitreiking van de ION Borghardt Award is tijdens de Materials+Eurofinish+Surface 2021 op 26/27 mei 2021 in de Brabanthallen in Den Bosch. Opgeven kan nog. Zie de link: https://vereniging-ion.nl/vereniging-ion/ion-borghardt-award/ion-borghardt-award-2021.
  • 17.00 uur - Einde

Aanmelden
Mocht je aanwezig willen zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie/Bijeenkomst Circulaire Economie, meld je dan van tevoren aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vereniging-ion.nl met jouw gegevens (voor- en achternaam en bedrijfsnaam). Na aanmelding zal u dan een link toegestuurd worden, waarmee u de bijeenkomst kan bijwonen.