Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie hebben ECHA uitgenodigd voor een toelichting op het autorisatieproces van Chroom(VI) voor bedrijven. In de bijeenkomst van 5 december stonden twee onderwerpen centraal; de economische impact van autorisatie zoals berekend door Panteia in opdracht van de branches en de autorisatieprocedure zelf. Bijzondere aandacht was er voor het feit dat de autorisatieperiode na afloop elke keer verlengd kan worden. ECHA gaf aan dat er in feite sprake is van een vergunningsystematiek. Als bedrijven blijven voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de autorisatie met bijvoorbeeld zeven jaar verlengd. Als de kwaliteit van het dossier goed is en duidelijk is dat er geen alternatieve oplossing voor Chroom(VI) is, kan die periode zelfs langer worden.

ECHA heeft recent twee adviezen gegeven aan de Europese Commissie over Chroom(VI). Voor sierverchromen wordt een autorisatieperiode van vier jaar aanbevolen. Bij hardverchromen gaat het om zeven jaar. De verwachting is dat de Europese Commissie deze adviezen overneemt. De branches zijn hier blij mee, omdat het er eerst naar uitzag dat er helemaal geen autorisatie verleend zou gaan worden of voor nog kortere periodes. Desondanks pleiten de branches voor langere autorisatieperiodes dan vier en zeven jaar. Voor bedrijven die moeten investeren zijn vier en zeven jaar immers snel om. Hoe korter de autorisatie, des te hoger wordt het risico op omzetverlies. Deze conclusie van Panteia werd bevestigd door de aanwezige bedrijven die hierover met ECHA in gesprek gingen en voorbeelden gaven. Ook werd aangegeven dat er rond Chroom(VI) veel onzin wordt verteld en dat bijvoorbeeld klanten niet altijd in staat zijn om feiten en fictie goed te scheiden. Hierdoor lopen Europese bedrijven die Chroom(VI) gebruiken het risico omzet te verliezen aan niet Europese leveranciers. De samenwerking van de branches en ECHA is er daarom op gericht de klanten - van Nederlandse bedrijven die werken met Chroom(VI) - van goede, actuele en onafhankelijke informatie te voorzien en daarmee hun kennis en vertrouwen met betrekking tot autorisatie te vergroten.

De bijeenkomst met ECHA en ca. 50 bedrijven heeft voor Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie veel nuttige informatie opgeleverd. Op basis daarvan zal worden besloten wat de vervolgstappen zijn in de Europese lobby.

Belangrijk is nog om te vermelden dat hier gedoeld wordt op de autorisatie zoals die door het consortium CTAC sub is aangevraagd. Indien een bedrijf, dat niet zelf een autorisatie-aanvraag heeft ingediend, voldoet aan de criteria van de CTAC sub autorisatie, dan kan men hier bij aanhaken. Een groot aantal bedrijven heeft echter ook een eigen AfA (application for authorisation) ingediend.

Onder aan de pagina kunt u de presentatie van Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie en de presentatie van ECHA downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging ION, Egbert Stremmelaar (030 - 630 03 90).