Op 25 februari 2021 heeft Vereniging ION u geïnformeerd over het feit dat Inspectie SZW een uitvraag deed over SVHC-stoffen. In de ontvangen brieven werd het aangeschreven bedrijf opgeroepen om de gebruikte stoffen op een website in te voeren. Vereniging ION kwam met een handelingsadvies en heeft contact opgenomen met Inspectie SZW. Nu het vervolg.

De leden van Vereniging ION vinden medewerkersveiligheid bij het gebruik van SVHC-stoffen belangrijk, en doen veel om eventuele blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor heeft de afgelopen jaren een project gedraaid dat resulteerde in een e-book met aanbevelingen en validatie. Vanuit de wettelijke verplichting is voor onze branche het hebben van een stoffenregister dus ook een vanzelfsprekendheid.

Ook is de communicatie tussen de Inspectie SZW en Vereniging ION goed. Vandaar dat het vreemd overkwam dat schijnbaar uit het niets een aantal bedrijven een dwingende brief kregen om alle stoffen, inclusief de deelcomponenten, op een website van de Inspectie SZW in te voeren om de controle te vergemakkelijken.

Na een korte belronde bleek dat de brief in meer branches voorkwam. Vandaar dat een groep brancheverenigingen contact heeft gezocht met Inspectie SZW over de reden van deze brief, het doel en de verwachting voor de toekomst. Een overleg werd op 26 mei 2021 gevoerd.

In een toelichting van Inspectie SZW werd aangegeven dat het een pilot betrof om na te gaan of deze manier van gegevens verzamelen zou kunnen leiden tot een betere inzet van de inspectiecapaciteit.
De brancheverenigingen gaven aan dat de gekozen werkwijze veel onrust en veel (onnodig) administratief werk opleverde, waardoor er voor allerlei "slimme" opstellingen is gekozen. 

Inspectie SZW heeft expliciet aangegeven de controle op naleving van de veiligheidswetten te willen intensiveren, maar dat vooral te willen doen op de plaatsen waar dat het meest nodig is. Dat betekent met zo min mogelijk (administratieve) belasting van de goede nalevers en voorlopers.  

Inmiddels is er (weer) een constructief gesprek op gang gekomen. De werkwijze die Vereniging ION heeft aangedragen, stuur een uitdraai van het systeem dat je nu in gebruik heb, is voor nu bruikbaar genoeg, maar op termijn zal dat veel werk aan de zijde van de Inspectie SZW opleveren. Vandaar dat onder andere Vereniging ION heeft aangeboden om te kijken of er een DXF mogelijkheid is te maken tussen de verschillende systemen, die in onze branche gebruikt worden, en het systeem van de Inspectie SZW. 

Duidelijk is geworden dat de bijdrage van de brancheverenigingen bijzonder wenselijk is voor de Inspectie SZW, omdat er daardoor meer zicht komt op de bedrijven die het minder nauw nemen met de veiligheid. En dat ook onze branche het best goed doet mag blijken uit het feit dat Inspectie SZW heeft geconstateerd dat de leden van een branchevereniging significant beter scoren op veiligheid dan niet-leden. Daardoor zal in de toekomst ook meer inspectiecapaciteit gaan naar deze bedrijven. Voor Vereniging ION een motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Zie ook het oorspronkelijke item met als bijlage één van de uitvoeringen van de brief: https://vereniging-ion.nl/nieuws/inspectie-szw-verzoekt-bedrijven-informatie-over-gevaarlijke-stoffen-voeren-website-moet-u