Binnen het thema veiligheid worden de "lesson learned" van de grote chemische bedrijven geschikt gemaakt voor toepassing in kleine(re) bedrijven. Immers een ramp in een raffinaderij of een grote chemische plant haalt het 8-uur journaal en staat met chocoladeletters in de krant. Kleinere incidenten halen vaak hooguit het lokale nieuws, maar kunnen op bedrijfs- of persoonlijk niveau uiteraard nog steeds een grote impact hebben.

Vandaar dat een aantal jaren geleden Veiligheid Voorop is opgericht. De uitwisseling van informatie vindt daar plaats. Ook Vereniging ION heeft de inzichten van Veiligheid Voorop gebruikt in haar aanpak, en het project "Veilig werken met SVHC-stoffen", waarvoor ook een subsidie is ontvangen, is een project dat voortkomt uit Veiligheid Voorop.

Om het succes van deze aanpak, nog verder te vergroten is nu een topsector project "Safety Delta Nederland" gestart met als doel in 2030 de meest veilige chemische sector ter wereld te hebben. Daarvoor zijn 3 deelprojecten geselecteerd:

  • Human factor (het effect van menselijk gedrag)
  • Early leak detection (vroegtijdige lekdetectie)
  • Aging assets (verouderen van installaties)

Binnen het project "Aging assets" is ook het reeds lopende project "Corrosie onder Isolatie" van World Class Maintenance ondergebracht. En voor uw informatie; Vereniging ION levert de voorzitter voor de Werkgroep Coatings.

Om het succes uit te breiden is meer samenwerking nodig met de werkvloer. Vandaar dat alle BRZO-bedrijven uitgenodigd worden om deel te nemen in het project. Informatie over wat het voor u betekent, wat voor bijdrage er van u verwacht wordt, wat het u oplevert en hoe u zich kunt aanmelden vindt u in de brochure (zie rechts van het artikel).