Tijdens de vergadering van het REACH-Committee van 15 mei 2020 was de CTAC Sub autorisatieaanvraag use 3 uitgesloten. Er was reeds gevraagd om voor 15 mei 2020 aanvullende informatie aan Ramboll te verstrekken. De vragenlijst is 920 keer ingevuld. Nu tijd om de zaak met elkaar te bespreken voor de vervolgstappen.  

Op verzoek van de autorisatieaanvragers van CTAC Sub geven wij hierbij de volgende informatie door aan de downstream users van chroomtrioxide voor het functioneel verchromen met een decoratief karakter (Use 3):

 • Ramboll heeft de enquêtetool gesloten. Als u zich echter heeft geregistreerd en de vragenlijst niet hebt ingevuld, kunt u onmiddellijk een e-mail sturen naar CTACSub_Use3_DU_survey@ramboll.com. De e-mail moet de volgende informatie bevatten:
 1. Contactgegevens (e-mailadres).
 2. Volledige naam van rechtspersoon die chroomtrioxide gebruikt.
 3. Locatie (land) van rechtspersoon.
 4. Leverancier van chroomtrioxide (Opmerking: u moet een keuze maken uit de volgende leveranciers: Atotech Deutschland GmbH, Brother CISA (voorheen LANXESS), JSC (Aktyubinsk Chromium Chemicals Plant), Elementis, MacDermid Enthone, Sisecam (Soda Sanayii A.S.), Novotroitsk Plant of Chromium Compounds.
 5. De reden waarom uw vragenlijst niet op tijd is ingevuld.
 • Er zijn nog 170 downstream users die de vragenlijst hebben ingevuld, maar waarvoor de informatie over de rechtspersoon niet correct is. Ramboll neemt direct contact op met deze downstream users.
 • In totaal 920 downstream users (inclusief de 170 bedrijven hierboven) hebben de vragenlijst ingevuld.
 • Vanwege het onverwacht hoge aantal deelnemers aan de enquête zal Ramboll de certificaten voor het invullen van de vragenlijsten pas tegen 12 juni 2020 naar de downstream users sturen, dus niet eind mei zoals oorspronkelijk gepland.

Omdat het belang van deze toepassing van chroomtrioxide (nog steeds) groot is, is het zaak om het vervolg op de Ramboll survey te bespreken. CETS en Eurometaux willen aanvragers, hun adviseurs en vertegenwoordigers van applicatiebedrijven en ketenleveranciers, die zich bezig houden met het functioneel verchromen met een decoratief karakter, uitnodigen voor een reeks van 2 webgebaseerde workshops om de status van de door de autoriteiten ter discussie gestelde autorisatieaanvragen te bespreken. Hieronder geven we u wat achtergrondinformatie, de redenen waarom we dit initiatief nemen en de timing van de voorgestelde workshops.

De aanvragers, die een autorisatieverzoek hebben ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor het gebruik van chroomtrioxide in "functionele verchromen met decoratief karakter", ontvingen onlangs een brief van de Europese Commissie met het verzoek om aan te geven waarom gekozen is voor een generiek vervangingsplan, ook betreffende gebruiksvormen waarvoor mogelijk al een alternatief bestaat. Deze brief was het gevolg van een arrest van het EU-Gerecht (7 maart 2019, zaak T-837/16), waarbij de rechtbank zijn interpretatie gaf over de noodzaak en vereisten van een vervangingsplan, een mening die verschilde van de ECHA-leidraad die werd gebruikt als referentie van de aanvragers.

De eis aan de aanvrager om een ​​vervangingsplan op te stellen - in dit geval voor het gebruik van chroomtrioxide in verchromen met decoratief karakter - houdt geen verband met de beschikbaarheid van een geschikt alternatief specifiek voor de aanvrager, zoals vermeld in de ECHA-leidraad, maar om de geschiktheid van algemeen beschikbare alternatieven (SAGA). Naast de SAGA bevatte de brief van de Commissie nog enkele nieuwe concepten en taalgebruik zoals "gebruik" dat in dit geval waarschijnlijk kan worden opgevat als verschillende sub-toepassingen van decoratief verchromen waarvoor een andere status/relevantie van vervanging kan worden overwogen. In hun brief verzocht de Commissie de aanvragers hun aanvraag bij te werken/aan te vullen door binnen zes maanden een vervangingsplan in te dienen. Bij gebrek aan een adequaat antwoord op dit verzoek, zou de Commissie geen toestemming verlenen voor dit gebruik, wat het bestaan ​​van deze sector in gevaar zou kunnen brengen.

De interpretatie van de Rekenkamer en het daaropvolgende verzoek van de Commissie vormen een aantal uitdagingen voor de industrie, waaronder de interpretatie van het verzoek om een ​​SAGA te overwegen en te detailleren naar verschillende toepassingen. Een gedetailleerd(er) beeld van de sector en een indicatie van hoe de ECHA-comités (SEAC) het SAGA-concept zouden kunnen interpreteren, zouden moeten helpen om zinvolle informatie in het vervangingsplan te verstrekken en zo een succesvol resultaat te bevorderen.

Om de industrie te helpen deze onzekerheid op te lossen, nodigen CETS (de Europese organisatie die oppervlakte behandelaars) en Eurometaux u uit voor een reeks van 2 verduidelijkende workshops gericht op:

 • Het verzamelen van de standpunten van de verschillende aanvragers over de verzoeken in de brief van de Commissie,
 • Een debriefing hebben over SEAC's eerste discussie over het SAGA-concept en
 • Helpen bij het afstemmen van standpunten om de kans op een succesvol antwoord te vergroten.

De twee workshops zijn als volgt gepland:

 • Donderdag 28 mei van 13:30 tot 16:30 uur (CEST),
  Aanvragers kunnen een korte presentatie geven.

 • Donderdag 18 juni van 13.30 tot 16.00 uur (CEST),
  Rapportage over de ECHA SEAC-discussie en afstemming van de standpunten van de aanvragers.

Wie kan de workshops bijwonen en wat wordt er verwacht?
De workshops zijn bedoeld om de aanvragers en de betrokken gebruikers te helpen, maar ook om verder te denken over de concepten die in de brief van de Commissie worden voorgesteld. We nodigen daarom aanvragers en hun adviseurs uit, evenals vertegenwoordigers van bedrijven uit de totale keten. ECHA vindt de workshops belangrijk en zal eraan deelnemen. De Commissie wordt uitgenodigd om als waarnemer aanwezig te zijn om naar de presentaties en discussies te luisteren.

Voor de eerste workshop worden alle aanvragers of hun vertegenwoordigers/adviseurs uitgenodigd om hun standpunt over de identificatie van "gebruik" en interpretatie van het SAGA-concept, zoals naar voren gebracht in de brief van de Commissie, kort toe te lichten. Dit zou ons allemaal helpen om suggesties voor afstemming te ontwikkelen/promoten.

Vul het registratieformulier in als u geïnteresseerd bent in deelname aan 1 of beide workshops via de volgende link: https://form.jotform.com/201354624127347

Een gedetailleerde agenda voor zowel de workshops als de instructies voor het inbellen, en suggesties voor een korte toelichting op de standpunten van de aanvragers, worden tegen maandag 25 mei 2020 naar alle geregistreerde partijen gemaild.

Wij zien ernaar uit om de applicateurs en leveranciers te horen/te zien tijdens de workshops.