Op 16 april 2020 werd de jaarvergadering en de General Assembly van CETS gehouden. CETS is de Europese koepelorganisatie voor de oppervlaktebehandelende branche. Vanwege de Corona-beperkingen was de vergadering online. De stemmingen werden gedaan via een separaat "voting system". Hoewel het wel even wennen was, werd het toch een redelijk interactieve vergadering.

In de General Assembly werden de gebruikelijke organisatorische zaken afgehandeld. De jaarcijfers 2019 en het budget 2020 werden goedgekeurd. Het bestuur kreeg decharge.

In de ochtend werd een opsomming gegeven van de activiteiten van CETS, en gaven de aanwezige leden een korte presentatie van de zaken die in hun land spelen. In totaal waren er 19 personen aangesloten uit 9 landen. Ook enkele instituten waren present. Onder andere werd geconstateerd dat CETS steeds minder bezig is met het uitwisselen van (productie)technologie gerelateerde zaken, maar steeds meer met wet- en regelgeving. Een en ander ingegeven doordat er steeds meer voor de oppervlaktebehandelende branche relevante wet- en regelgeving uit Brussel komt.

In de middag werd vooral gediscussieerd over de rol die CETS zou moeten spelen, en met welke middelen de gestelde doelen gehaald moeten worden. Uiteraard kwamen zaken als REACH, blootstellingslimieten en veilige werkwijzen aan de orde.

Nieuw was de informatie dat medio 2020 een start zal worden gemaakt met het herzien van de voor de oppervlaktebehandelende branche relevante BREF/BAT documenten. Men wil afstappen van het dwingend voorschrijven van technologie├źn, maar wil overstappen naar een aanpak die stof gerelateerd is. We denken dat deze aanpak te vergelijken is met het uitgangspunt "vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan". Hierbij opgemerkt dat men de definitie van SVHC- en CMR-stoffen wil uitbreiden naar Substances of Concern (SoC) stoffen. Dit lijkt dan uiteraard weer heel erg op de potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) lijst van het RIVM.

Omdat we nog geen idee hebben van wat dit precies voor de oppervlaktebehandelende branche gaat betekenen zal een kleine kopgroep de komende tijd de beschikbare informatie samenbrengen, en een plan de campagne maken.

Een volledig verslag van de bijeenkomst is in het documentenoverzicht te vinden (alleen beschikbaar voor leden).