In Europa gaan geruchten over een workshop, die CETS binnenkort met ECHA gepland zou hebben. De geruchten kloppen niet. ECHA heeft wel via het Finse lid (SGY) bij CETS een verzoek ingediend voor een workshop over chroomtrioxide onder voorzitterschap van CETS, en uiteraard was CETS graag bereid om met ECHA in gesprek te gaan. Echter, ECHA wilde de agenda eenzijdig dicteren. Onderwerp moest de huidige situatie zijn van gebruiksdefinities en (veronderstelde) alternatieven voor chroomtrioxide bij het galvaniseren. ECHA heeft duidelijk gemaakt dat hun doel de bespreking c.q. het promoten van zogenaamde alternatieve technologieën is.

CETS had graag de discussie aangegaan over het corrigeren van de afwijkingen die de ellende van autorisatie van chroomtrioxide veroorzaken. CETS hanteert, net als Vereniging ION, de slogan “vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan”. Een algehele vervanging is niet mogelijk, en ECHA lijkt nog steeds niet bereid te zijn om dat gegeven te accepteren. Toepassingen van gegalvaniseerd chroommetaal zijn ontelbaar. De productie wordt gedaan in installaties die een groot aantal verschillende onderdelen of componenten tegelijkertijd kunnen voorzien van een chroommetaal laag - met behulp van chroomtrioxide.

Daarom is een algemene definitie van het gebruik van chroommetaal niet mogelijk. In plaats daarvan is een goede definitie van het gebruik van chroomtrioxide voor het produceren van chroommetaal op elk mogelijk oppervlak wel logisch. De technologieën die ECHA in de workshop opnieuw wilde bespreken, zijn al lang geleden vastgesteld en worden uitgebreid besproken in de autorisatiedossiers.

CETS heeft met de afwijzing van deze workshop duidelijk willen maken dat het wel bereid is om mee te werken aan een workshop als die tot doel heeft om ruimdenkend naar realistische oplossingen te zoeken. CETS is het Europese platform voor technische experts voor oppervlaktetechnologie, in deze het galvaniseren met chroomtrioxide, en kan niet accepteren dat het platform wordt misbruikt om onrealistische veronderstellingen te promoten die niet door technische ervaring worden gedekt.

Ondanks het feit dat deze workshop niet (onder voorzitterschap van CETS) zal plaatsvinden, blijft CETS uiteraard wel bereid om naar alternatieven voor chroomtrioxide te blijven zoeken en om een veilig(er) gebruik van SVHC-/CMR-stoffen te blijven ondersteunen. Ook met ECHA.

Officiële statement CETS:
CETS would like to clarify a number of rumours that have been circulating regarding a proposed workshop with ECHA regarding chromium trioxide. ECHA have indeed requested a workshop to be chaired and organised by CETS. However, ECHA’s proposed agenda items are at odds with CETS’s agenda items. ECHA made it quite clear that they wanted to “promote” alternative technologies which they see as alternatives rather than addressing the key issues surrounding REACH authorisation that has led to business uncertainty, reduced capital investment and the export of EU manufacturing capability.

ECHA are not willing to accept the fact that, in the vast majority of cases, there is no suitable alternative to chromium trioxide and all that is required is the control of workplace exposures. ECHA would like common definitions for chromium coatings but as they are very varied and complex, this is not a solution. The definition of the use of chromium trioxide to produce chromium metal onto a surface is manifestly logic.

The so-called alternative technologies have all been detailed in the analysis of alternatives, so why would you want to discuss them all again in the workshop.

CETS wants to make it absolutely clear that it is ready and willing to enter into discussions if the goal is an open-minded search for rational solutions, not just a repeat of blinkered views. CETS provides the technical expertise for the surface engineering sector and it will not be exploited by anyone in order to promote unrealistic assumptions that are not backed by sound science and technical expertise.