CETS heeft zich nadrukkenlijk gemengd in de discussie over tussenstoffen (tussenstoffen/processtoffen). Hiervoor heeft CETS een position paper geschreven (zie ook https://vereniging-ion.nl/cets-eist-aanpassing-van-het-intermediates-processtoffen-protocol)

De position paper is inmiddels opgepakt door de diverse EU entiteiten en zal uiteraard worden vervolgd. Een bericht hieromtrent is recent verschenen op de website van Chemical Watch - global risk and regulation news. Zie voor het artikel: https://chemicalwatch.com/69021/surface-treatment-industry-calls-on-eu-to-revise-authorisations.
 
Chemical Watch is een internationaal erkent platform en omschrijft zichzelf als: Chemical Watch publishes news and intelligence to help companies meet responsibilities under chemicals legislation worldwide, including regimes such as REACH, CLP, GHS and TSCA. We keep you abreast of policy and business trends across Europe, North America, Asia and the rest of the world. Because we are not tied to any trade associations, government or campaign group, we are able to offer objective news and analysis for all sectors.