De EU is bezig met het ontwikkelen van een strategie over de transitie naar duurzame (intrinsiek veilige) chemicaliën. De inspraakperiode was van 9 mei tot 20 juni 2020. De reactie van CETS was weliswaar te laat vanwege Coronavirus gerelateerde afleiding, maar wordt wel meegenomen als additionele informatie van waarde.

De Chemicals Strategy for Sustainability is bedoeld om de risico's, die gepaard gaan met het produceren en gebruiken van chemicaliën, te verminderen. Het moet de EU-regels inzake chemische stoffen vereenvoudigen en versterken, en nagaan hoe EU-agentschappen en wetenschappelijke instanties kunnen samenwerken aan een proces waarbij stoffen slechts door één agentschap worden beoordeeld. In de kern gaat het om een strategie om te komen tot een "toxic-free environment", zeg maar een samenleving zonder gevaarlijke stoffen. Voor de oppervlaktebehandelende branche dus een belangrijk document die zal leiden tot (aangepaste) wetgeving op het gebied van chemicaliën.

Volgens de website van de EU zal de CSS helpen om:

  • Mens en milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën.
  • De ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven aanmoedigen.
  • Het nog gemakkelijker maken om veilige chemicaliën binnen de EU te verhandelen.

Jammer is het dat de officiële reactie (publieke consultatie) alleen gegeven kon worden op een samenvatting. Het gehele document was en is officieel nog niet vrijgegeven. In werkelijkheid is het document gelekt en konden belangstellenden kennis nemen van het complete stuk. Voor CETS reden om met een kritische blik door het gehele stuk te gaan. In de basis wordt de gedachte achter deze strategie door CETS gedeeld. Want als er veilige, beproefde chemicaliën zijn, dan is het onlogisch om onveilige chemicaliën te gebruiken. Echter, in de uitvoering blijken toch nog wel de nodige probleempunten, discutabele aannames en te optimistische verwachtingen te zitten, die door CETS in een brief zijn verwoord en aan de EU zijn gestuurd. Met deze brief wil CETS een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling naar een "toxic-free environment", waarbij de productieketens in de maakindustrie wel gebruik kunnen blijven maken van hoogwaardige oppervlaktetechnologie. En hierbij uiteraard de kanttekening dat productiestoffen (intermediates) niet dienen te worden aangemerkt als "gevaarlijke" stoffen.

Inmiddels is door de EU toegezegd dat de brief van CETS als waardevolle informatie meegenomen zal worden in het ontwerpproces van de strategie, die naar verwachting eind van dit jaar publicatie gereed is.