Op 13 mei 2020 staat chroomtrioxide, en dus ook de autorisatie voor CTAC Sub weer op de agenda van het REACH Committee. Dat betekent overigens niet dat er ook een beslissing genomen gaat worden. Door de naderende datum gaan weer veel voor- en tegenargumenten rond. Een deel daarvan is 'fake news' en daarom reageert CETS.  

Het zal geen gewone vergadering worden. Immers, ook het REACH Committee heeft te maken met reisbeperkingen en contactverboden vanwege COVID-19. Toch wordt er uitgekeken naar deze vergadering. Immers, de oorspronkelijke sunset date was 21 september 2017. De beslissing is uiteindelijk genomen in februari 2019, die mede door een motie van Bas Eickhout (MEP) nooit gepubliceerd is. Na extra onderzoek stond chroomtrioxide in februari 2020 weer op de agenda, maar is toen opnieuw uitgesteld. Nu dus weer op 13 mei 2020, maar ook nu zijn er ontwikkelingen die een "makkelijke" beslissing in de weg staan.

Vereniging ION staat voor vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan. Chroom is metaal met specifieke eigenschappen die de industrie nodig heeft. Chroomtrioxide is vrijwel altijd een productiestof, die in gebouwen door professionals wordt gebruikt en die leidt tot een (metallische) laag die ongevaarlijk is. De risico's van chroomtrioxide zijn bekend en met adequate maatregelen kan de stof veilig gebruikt worden. Alleen in een natlak (verf) kan chroom-6 blijven bestaan, maar dat is in een zeer lage concentratie, zodat het gevaar meer uitgaat van de stof die ontstaat door schuren en slijpen, dan door de chroom-6. Zie hiervoor ook de YouTube film: https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRU

Dat chroomtrioxide nog niet (generiek) vervangbaar is, en dat veel bedrijfstakken geraakt zullen worden mag onder andere blijken uit de brief die de Europese staal industrie heeft gestuurd. Deze brief is als bijlage opgenomen aan deze pagina (zie rechts).

Belangrijke input met argumenten tegen een autorisatie komt van 5 NGO's. Deze brief is als voorbeeld ook bij dit artikel bijgesloten (zie rechts). De reactie op deze brief van CETS (Europese koepel van nationale brancheverenigingen in de oppervlaktetechnologie) is direct en ondubbelzinnig. De in het Nederlands vertaalde tekst die verspreid is in het Engels, en die ook op de website van CETS staat (https://cets-eu.be/2020/04/30/cets-warns-eu-of-disastrous-ideology-of-ngos/), is:


CETS waarschuwt de EU voor de rampzalige ideologie van NGO's
Covid-19 heeft nog steeds grip op Europa, maar sommige NGO's weigeren nog steeds de lessen van het echte leven te leren. De recente brief van EEB, ClientEarth, Chemsec, HEAL en Healthcare laat duidelijk zien dat ze een traditioneel dogmatisme volgen dat alles negeert, behalve hun eigen naïeve kijk op de samenleving en het bedrijfsleven.

Om de echte waarheid te vertellen en een indicatie te geven van de gevolgen van hun ideologie, heeft CETS dit document opgesteld waarin duidelijk wordt geschetst wat er zal gebeuren als de regelgevers deze fundamentalistische benadering volgen die lijdt aan een gebrek aan wetenschappelijke rechtvaardiging:

 1. De "NGO's" begrijpen het "brede en ongedefinieerde" toepassingsgebied van een autorisatie niet. De reality check:
  Het gebruik van chroomtrioxide in oppervlaktebehandelingsprocessen omvat het omgaan met miljoenen verschillende onderdelen die alleen functioneel zijn gemaakt door een oppervlak gemaakt van chroom. De bedrijven geven niet om het verdere gebruik van componenten, ze geven alleen het oppervlak de benodigde eigenschappen. Het is het bedrijfsconcept om breed en ongedefinieerd te zijn. Alleen op deze manier kan de technologie openstaan voor toekomstige, innovatieve producten in kleine aantallen of zelfs voor kleine klanten die met specifieke producten te maken hebben.
  De door de NGO's gestelde eis zal de werkzaamheden in honderden oppervlaktebehandelingsbedrijven in de hele EU beëindigen, samen met hun eigen banen en die van hun klanten.
  We begrijpen dat de NGO's geen inzicht hebben in de oppervlaktebehandelingsactiviteiten, maar ze worden van harte uitgenodigd om op elk moment een bedrijf te komen bezoeken en kennis te nemen van de daar uitgevoerde activiteiten.
   
 2. De "NGO's" riskeren het bestaan ​​van alle bedrijven door te hameren op "geval per geval" autorisatie. De reality check:
  Een autorisatie per geval is nooit bedoeld binnen de REACH directive. Op grond van REACH vinden we dat de vervanging realistisch (bewezen en uitvoerbaar) moet zijn voor de aanvrager/downstreamgebruiker van het oppervlaktebehandelingsproces.
  Een bedrijf dat in honderden toeleveringsketens geïntegreerde oppervlaktebehandelingsdiensten aanbiedt, zal niet in staat zijn om alle miljoenen componenten te controleren op mogelijke of bijna mogelijke of veronderstelde "alternatieven". Zelfs de NGO's zouden moeten kunnen erkennen dat "supply chain-communicatie" van die grote aantallen producten gewoon niet haalbaar is. Ze zouden zelfs moeten zoeken naar alternatieven voor chroom, niet voor chroomtrioxide.
  Een simpele vraag: zelfs als er geval per geval onderzoek was gedaan: hoe zit het met toekomstige producten en componenten, laten we zeggen ... innovatieve producten? Valt het onder de bestaande autorisatie? Duidelijk niet! Daarom moet het innovatieve product enkele maanden of jaren hopen op een positieve beslissing. Dit geeft uiteraard geen goed uitgangspunt in ontwikkeling.
   
 3. De "NGO's" herhalen monotoon het vermeende enorme gevaar van moderne technologie. De reality check:
  Hoewel we allemaal vechten tegen een reële bedreiging in de vorm van het Coronavirus, beweren ze nog steeds dat er enorme risico's zijn door het gebruik van chemicaliën in moderne technologie. Terwijl mensen dagelijks sterven, voegen ze nog meer risico toe aan ons hele bestaan. Dat alles, alleen op basis van aannames. De risico's zijn niet waarneembaar - moderne processen produceren emissies die vergelijkbaar zijn met achtergrondniveaus en er zijn geen oorzaak-gevolg-relaties met hoogstens de zeer, zeer lage potentiële aantallen.
   
 4. Wat de "NGO's" gaan bereiken. De reality check:
  De Coronacrisis zal voor veel bedrijven in alle sectoren een ramp worden. Veel bedrijven zullen sluiten of op zijn minst terugvallen op een zeer laag productieniveau. Niemand kan nu inschatten wat dit betekent voor de arbeidsmarkt en de samenleving. Zelfs in deze situatie durven de NGO's aan te dringen op maatregelen die enorme toeleveringsketens in gevaar brengen, waardoor de handel wordt stopgezet. Ze geven niets om de toekomst van arbeiders en hun families.
  De herhaalde uitspraken van bovengenoemde NGO's over het vermeende risico van het gebruik van chroomtrioxide in moderne faciliteiten zijn de afgelopen jaren bijna belachelijk geweest. Ze kunnen gemakkelijk worden ontmaskerd als diffuse angsten voor het echte leven en ze waren onzinnig lang voordat de economie door Covid-19 werd stilgelegd.
  Covid-19 heeft duidelijk aangetoond dat er een paradigmaverschuiving moet zijn. Covid-19 werd en wordt verslagen door hardwerkende mensen, niet door NGO's die beweren dat er risico's zijn die niet kunnen worden waargenomen.

CETS vertrouwt op het vermogen en de bereidheid van autoriteiten en commissies om beslissingen te nemen op basis van echte feiten - rekening houdend met de inzichten van Covid-19. We kunnen het ons niet langer veroorloven om denkbeeldige ideeën van dergelijke NGO's te volgen.


Met dit schrijven wil CETS overigens de gevolgen van COVID-19 niet bagatelliseren of het leed dat dat mensen hebben ondervonden als gevolg van het Coronavirus ontkennen. Maar het is wel vreemd dat aan de ene kant NGO's dergelijke statements kunnen maken zonder de gevolgen te overzien en daarvoor een groot podium krijgen, terwijl aan de andere kant diverse oppervlaktebehandelende bedrijven die een chroomlaag aanbrengen met gebruikmaking van chroomtrioxide als productiestof, vanuit de overheid een speciale status krijgen, omdat ze onmisbaar zijn voor het vervaardigen van onderdelen voor ademhalingsapparatuur of voor onderdelen voor machines die mondkapjes maken.