Op initiatief van Nederland (RIVM) is ECHA recent gestart met het dossier Kobalt. Een stof die op heel veel plaatsen puur, in een mengsel of als verontreiniging voorkomt. Kobalt is een stof die ook in de oppervlaktebehandelende industrie veel voorkomt. Om dit inzichtelijk te maken heeft Vereniging ION het onderstaande schema geproduceerd.

Op initiatief van het Cobalt Development Institute is inmiddels gestart met een REACH Cobalt Consortium. Omdat echter ook het REACH Refit programma loopt, is nog niet helemaal duidelijk wat er precies moet gebeuren om de belangen van de industrie goed te verwoorden.

Overigens geldt ook in deze situatie dat we niet tegen veranderingen zijn, maar deze moeten wel proportioneel en haalbaar zijn. Hierbij zullen we veiligheid gerelateerd aan de werkplek en aan het milieu, uiteraard niet uit het oog verliezen. Maar uiteraard zullen we ook technische en economische aspecten meegewogen willen hebben.

De eerste acties zijn reeds geweest. Er is een internationale (industrie) stuurgroep (Cobalt CLH Task Force, waarvan Vereniging ION deel uitmaakt) is geformeerd, webinars en (video) vergaderingen zijn geweest, alsmede een workshop in Brussel onder aanvoering van Eurometaux. We maken ons nu op voor de publieke consulatie van ECHA.

Heeft u belang bij Kobalt? Of wilt u specifieke zaken onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op (030 - 630 03 90).