Het Cobalt Institute heeft Risk and Policy Analysts ingeschakeld om de kosten te beoordelen van de naleving van mogelijke bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstellingen voor de hele EU. Risk and Policy Analysts heeft CETS gevraagd om de achterban in de diverse landen te vragen mee te doen aan de enquête, die te benaderen is via deze link: https://rpaltd.co.uk/cobalt-survey.  

Het Cobalt Institute, dat producenten, gebruikers, recyclers en handelaren van kobalt en zijn verbindingen vertegenwoordigt, volgt de recente pre-regulerende activiteit op initiatief van DG Werkgelegenheid, met het oog op het instellen van een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voor kobalt en kobalt-verbindingen volgens de carcinogene en mutagene richtlijn. Deze vraag biedt de context voor het enquêteverzoek.

Het doel van deze enquête is om gegevens en informatie te verzamelen over de huidige blootstellingsniveaus van werknemers, samen met de risicobeheersmaatregelen die nodig zijn om potentiële grenswaarde voor beroepsmatige blootstellingen en de bijbehorende kosten te bereiken.

Het Cobalt Institute waardeert uw hulp bij het invullen van deze enquête. Dat moet echter wel voor 18 december 2019.

Reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen voor de doeleinden van dit onderzoek gebruikt. Bij het opstellen van het rapport voor het Cobalt Institute (waarvan delen later door het Cobalt Institute kunnen worden gedeeld met externe belanghebbenden zoals de Europese Commissie) wordt er zorgvuldig op toegezien dat specifieke antwoorden niet kunnen worden gekoppeld aan individuele bedrijven. Geen informatie, verstrekt door een individueel bedrijf, wordt doorgegeven aan het Cobalt Instituut zonder de specifieke toestemming van het bedrijf.

Een formele brief van het Cobalt Institute over deze activiteiten is hier beschikbaar: https://rpaltd.co.uk/uploads/page_files/introduction-letter-oel-cost-of-compliance-survey.pdf

Het studieteam werkt samen met verschillende brancheorganisaties om reacties te verzamelen, waaronder Vereniging ION, en biedt bij voorbaat haar excuses aan als u deze uitnodiging via meerdere kanalen heeft ontvangen.