Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid voor leden om commentaar te kunnen geven op een select aantal normontwerpen. Omdat dit feit wellicht onvoldoende bekend is, schenken wij er hier aandacht aan. Om commentaar te kunnen geven, hoeft een lid alleen maar een gratis account aan te maken op https://normontwerpen.nen.nl

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen (‘stakeholders’), en dus een breed draagvlak, is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces is de openbare commentaarronde, waarbij alle marktpartijen de gelegenheid wordt geboden commentaar te leveren op een normontwerp.

Bovendien doet NEN er alles aan om normen leesbaar en eenduidig, zonder bovenwettelijke eisen op te stellen. De overheid noemt dit "lastenarm maken". U kunt hier meer over lezen in de checklist lastenarm maken normen.

NEN heeft besloten alle nationale normontwerpen via het systeem voor normontwerpen aan te bieden. Tevens heeft NEN besloten om een beperkt aantal relevante internationale normontwerpen via het systeem aan te bieden. Wilt u commentaar indienen, schrijf u dan in.

De normcommissie houdt zelf de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk zal worden verwerkt. De zorgvuldige procedure om commentaargevers te beantwoorden blijft gehandhaafd. Ingediende commentaren worden door de normcommissie beoordeeld en eventueel verwerkt in de definitieve versie van de norm. Na beoordeling wordt aan commentaargevers het resultaat van de behandeling van het commentaar door de normcommissie teruggekoppeld. Als commentaar niet wordt overgenomen wordt dit onderbouwd in de terugkoppeling.

Deelnemen hieraan is een win-win situatie voor de normcommissie, omdat ze betere feedback krijgen, en voor onze leden, omdat ze al een ruwe vorm van de norm (gratis) te zien krijgen en dat ze invloed kunnen hebben om eventuele incorrecte of moeilijk haalbare punten in de norm aan te kaarten met constructieve feedback. 

Vereniging ION zit in de normcommissie Verfwaren, Metallieke Deklagen en Corrosie van metalen en legeringen, maar via de website kunt u ook commentaar geven op normen van commissies waar Vereniging ION niet bij aanwezig is).