Concept PGS 31 'Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties' wordt omgezet naar de 'nieuwe stijl'.
Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

In juni 2015 is het concept van PGS 31 gepubliceerd voor publiek commentaar. De Programmaraad heeft besloten dat de conceptversie omgezet zal worden volgens de 'nieuwe stijl'. De reden hiervoor is dat er een aantal discussiepunten zijn die nu nog niet opgelost kunnen worden. In de PGS nieuwe stijl zal met een generieke risicobenadering worden geprobeerd om tot een oplossing te komen. De conceptversie PGS 31 in 'oude stijl' heeft op dit moment geen enkele status.